Aktuální projekty | proFem

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Iva Peterková

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Oběti sexuálního násilí a jejich blízcí potřebují informace k pochopení toho, čím prochází a jaké mají možnosti řešení.

Díky Nadačnímu fondu Tesco získává organizace pravidelně prostředky na zajištění nadstavbových služeb, které nelze hradit ze standardních dotačních titulů. 

V rámci 9. grantového kola se dvě žádosti o podporu umístily na 2. a 3. místě, díky čemuž bylo možné využít prostředky volně na úhradu nákladů související s činností organizace. 

Prostředky z nadačního fondu nám umožnily revidovat naši brožuru Nejste na to sama. Informace pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké a zajistit její dotisk. Brožura je k dispozici ke stažení zde.

Brožura může být poradcem v období bezprostředně po sexuálním ataku, i průvodcem na cestě k bezpečnému zpracování tak náročného zážitku.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Projekt byl realizován v období 1.8.2021 - 31.1.2022.