Aktuální projekty | Profem

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Iva Peterková

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Oběti domácího a sexuálního násilí potřebují i takovou pomoc, kterou jim veřejně financované služby nezajistí a které dlouhodobě podporujete prostřednictvím Nadačního fondu Tesco.

Díky Nadačnímu fondu Tesco získává organizace pravidelně prostředky mimo jiné i na zajištění nadstavbových služeb (psychoterapie či právního zastupování), které nelze hradit ze standardních dotačních titulů. 

V rámci 10. grantového kola získaly podporu naše dvě žádosti. V Příbrami jsme se v hodnocení umístili na 1. místě a díky tomu, můžeme zajistit obětem sociální a právní poradenství, zároveň i psychoterapie a právní zastupování.

Na 2. místě skončila naše žádost na Praze 6, poskytnuté prostředky budou využity na přípravu chystaného Centra pro oběti sexuálního násilí (blíže zde).

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Projekt je realizován v období 4.4.2021 - 30.9.2022.