Aktuální projekty | Profem

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Eva Michálková

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Služeb zaměřených na oběti domácího násilí je na území Prahy stále velmi málo, a to i přes přetrvávající vysoký počet obětí tohoto fenoménu.

Cílem tohoto projektu je zajištění dostupné a kvalitní podpory a pomoci obětem domácího a sexuálního násilí v oblasti Prahy 4, kde naše organizace od roku 2016 sídlí.

Osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím poskytujeme odborné sociální poradenství včetně právního poradenství a to jednak ambulantně přímo v sídle proFem, ovšem také terénně a při doprovázení klientů k soudům a jiným institucím a formou terapeutické péče pro klientky a klienty.

Díky podpoře Prahy 4 budeme také moci zvyšovat kompetence našich sociálních pracovnic a dalších odbornic pro práci s těmito cílovými skupinami.

Projekt je realizován od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za finanční podpory Úřadu městské části Praha 4.