Aktuální projekty | proFem

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Eva Michálková

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Služeb zaměřených na oběti domácího násilí je na území Prahy stále velmi málo, a to i přes přetrvávající vysoký počet obětí tohoto fenoménu.

Cílem tohoto projektu je zajištění dostupné a kvalitní podpory a pomoci obětem domácího a sexuálního násilí v oblasti Prahy 4, kde naše organizace od roku 2016 sídlí.

Osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím poskytujeme odborné sociální poradenství včetně právního poradenství a to jednak ambulantně přímo v sídle proFem, ovšem také terénně a při doprovázení klientů k soudům a jiným institucím a formou terapeutické péče pro klientky a klienty.

Pracovníci sociálních služeb budou moci využít našich akreditovaných úvodových kurzů do problematiky práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí a do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí.

Projekt je realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 za finanční podpory Úřadu městské části Praha 4.