Aktuální projekty | proFem

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Eva Michálková

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí díky podpoře programu Nadace OSF Active Citizens Fund.

Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského  násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbingových aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského násilí nebo snížení jejich působení na oběti.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • výzkum mapující bariéry v získání pomoci, na které oběti partnerského násilí naráží
  • budování kapacit organizace proFem v oblasti advokačních a lobbingových aktivit
  • analýza metodik a postupů institucí pomáhajících obětem partnerského násilí
  • kulaté stoly s neziskovými organizacemi a institucemi pomáhajícími obětem partnerského násilí, na kterých budou reflektovány výsledky výzkumu a analýzy a budou společně vytvořeny podklady pro doporučení k systémovým změnám
  • plánování a realizace advokační a lobbingové strategie

 

Projekt Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.