Aktuální projekty | Profem

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Eva Michálková

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí díky podpoře programu Nadace OSF Active Citizens Fund.

Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského  násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbingových aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského násilí nebo snížení jejich působení na oběti.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • výzkum mapující bariéry v získání pomoci, na které oběti partnerského násilí naráží. 
  • budování kapacit organizace proFem v oblasti advokačních a lobbingových aktivit
  • analýza metodik a postupů institucí pomáhajících obětem partnerského násilí
  • kulaté stoly s neziskovými organizacemi a institucemi pomáhajícími obětem partnerského násilí, na kterých budou reflektovány výsledky výzkumu a analýzy a budou společně vytvořeny podklady pro doporučení k systémovým změnám
  • plánování a realizace advokační a lobbingové strategie

V průběhu prvního roku realizace projektu byla vydána průběžná analýza metodik.

Závěrečná výzkumná zpráva je k dispozici zde

Pro jakékoliv dotazy týkající se projektu kontaktujte Ivu Peterkovou (iva.peterkova@profem.cz), projektovou manažerku. 

Projekt Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt realizujeme v termínu od 1.10.2020 do 31.3.2023.

The project Eliminating the Barriers in the System of Assistance for Intimate Partner Violence Victims is being implemented since 1.10.2020 till 30.9.2022. The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.