Aktuální projekty | Profem

Nadace Tipsport podpořila naše služby na Berounsku

Iva Peterková

Nadace Tipsport podpořila naše služby na Berounsku

I díky Nadaci Tipsport můžeme zajistit poskytování komplexních služeb obětem domácího a sexuálního násilí na Berounsku.

Finanční dar od Nadace Tipsport bude využit na podporu obětí domácího a sexuálního násilí, které vyhledají služby proFem v Berouně. Budou jim zajištěny služby sociálního a právního poradenství a individuální psychoterapeutické konzultace či případně advokátní zastupování. Prostředky budou mimo jiné využity na zajištění adekvátních prostor pro poskytování uvedených služeb. Bezpečný prostor pro klientky a klienty, kteří se na naši organizaci obrátí je zcela klíčový, přispívá k navození důvěry mezi pracovnicí a klientem či klientkou.

Tyto služby (a právě jejich komplexita) jsou klíčové pro to, aby se osoby s násilnou zkušeností mohly navrátit zpět do běžného života a aby měly možnost dosáhnout spravedlnosti.

Finanční pokrytí poskytovaných služeb v Berouně dlouhodobě zajišťujeme vedle veřejných zdrojů (v rámci sítě sociálních služeb Středočeského kraje) taktéž krytím z vlastních zdrojů organizace, které plynou z realizovaných akreditovaných kurzů, přičemž však tento finanční zdroj byl následkem epidemiologických opatření značně omezen.

Prostředky můžeme čerpat do 31.3.2022.