Aktuální projekty | proFem

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Iva Peterková

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i díky nadaci C&A.

V rámci světové kampaně C&A Foundation byl podpořen touto organizací i zaměstnanci firmy  projekt Podpora obětí domácího a sexuálního násilí, jehož realizaci proFem zajišťuje.

Naše organizace dlouhodobě pracuje se ženami, které jsou ohroženy nebo byly vystaveny násilí. Cílí na posilování jejich kompetencí tak, aby se s touto situací vyrovnaly. Poskytuje klientkám sociální a právní poradenství. Pomáhá jim například při přípravě návrhů na vydání předběžných opatření či při přípravě trestních oznámení. Naši právníci doprovází klientky během trestního řízení či opatrovnických sporů, často jsou zapojeni do rozvodových řízení či do řízení týkajících se úpravy styku s dětmi. Tyto intervence přispívají mimo jiné ke zmírnění sekundární a terciální viktimizace obětí. Klientkám zajišťujeme též potřebné psychoterapie, které jim pomáhají zvládat situaci i po psychické stránce.

ProFem zajišťuje svým klientkám a klientům komplexní podporu, a to jak sociální a právní, tak i psychologickou, a čerpá ze vzájemné synergie těchto aspektů poskytovaných klientům a klientkám pod jednou střechou.

Projekt je podporován od 1. 9. 2019 do 1. 9. 2020 v rámci kampaně C&A Foundation: Inspiring World Campaign 2019.