Aktuální projekty | Profem

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Iva Peterková

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund a prostředků EHP a Norska podpoří naši cestu k Centru pro oběti sexuálního násilí.

Naše organizace prochází zásadním procesem transformace v Centrum pro oběti sexuálního násilí; navyšuje počet zaměstnanců, kapacitu i spektrum poskytovaných služeb, pročež je pro ni zásadní se zaměřit na nastavení procesů, sdílení a postupů uvnitř organizace.

V rámci projektu Cesta k Centru jsme získali prostředky k systematickému přerodu organizace prostřednictvím sdílení organizační kultury, zvýšení efektivity sběru dat a práce s nimi, optimalizace organizační struktury, interních procesů a finančních mechanismů na potřeby Centra. V průběhu realizace projektu budeme usilovat o následující:

I) Napříč zaměstnanci organizace zvědomit základní hodnoty organizace a nastavit systém jejich sdílení vývoje.

II) Nastavit efektivní systém sběru dat z poskytovaných služeb a fungování organizace a systém jejich využití a práce s nimi pro potřeby: organizace a zvyšování efektivity služeb, PR a zviditelňování tématu, advokační činnosti vedoucí k systémovým změnám.

III) Optimalizovat organizační strukturu, personální a provozní pravidla, vč. nastavení interní interdisciplinární spolupráce mezi jednotlivými službami.

IV) Modifikovat finanční mechanismy v reflexi transformace organizace, vč. revize vnitřních postupů a pravidel a revize fundraisingového plánu

Pro jakékoliv dotazy týkající se projektu kontaktujte Ivu Peterkovou (iva.peterkova@profem.cz), projektovou manažerku. 

Projekt Cesta k Centru pro obět sexuálního násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt realizujeme v termínu od 1.4.2022 do 31.3.2024.

The project Journey to the Center for Victims of Sexual Violence is being implemented since 1.4.2022 till 31.3.2024. The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.