Aktuální projekty | proFem

Break the Silence II

Eva Michálková

Break the Silence II

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než nereálných představ.

Projekt Break the Silence II si klade za cíl přenést do českého prostředí znalosti amerických odbornic a odborníků na sexuální násilí a práci s oběťmi.

V projektu nás čekají tři hlavní aktivity. Konference a workshop budou orientovány k aktivním českým profesionálům z neziskových organizací. Následně během přednášek předáme získané zkušenosti budoucím tzv. odborníkům prvního kontaktu.

Na konferenci představí americký systém podpory obětí sexuálního násilí a přímou práci s nimi partnerská organizace z USA. Workshop s účastí amerického experta se zaměří především na sdílení zkušeností a budování kapacit.

Přednášky, vycházející z nově nabytých znalostí, budou určeny pro studentky a studenty, jež čeká v budoucnu práce s oběťmi. Zorganizujeme je v Praze a v dalších českých městech.

Našim cílem bude maximalizovat dopad projektu na celé území České republiky šířením příspěvků z konference a učebních materiálů rovněž on-line a prostřednictvím lektorů. 

Projekt č. SEZ80019GR0043, realizovaný v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2020, je podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.