Break the Silence

Eva Michálková

Break the Silence

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než nereálných představ.

Cílem projektu s názvem Break the Silence je pozitivně ovlivnit podmínky obětí sexuálního násilí v ČR a zvýšit povědomí o tomto tématu.

Toho chceme dosáhnout prostřednictvím zorganizování konference se zaměřením na sexuální násilí, na které vystoupí odborníci na toto téma z řad soudců, advokátů nebo policie, a dále následného praktického workshopu v podobě tzv. mini moot courtu, tedy simulovaného soudního jednání. Případ projednávaný na moot courtu bude vycházet z reálné praxe proFem. Konference a workshop je primárně určena studentům právnických fakult, policejních akademí, sociální práce apod., jakožto budoucím profesionálům tzv. prvního kontaktu s oběťmi sexuálního násilí. Jsme přesvědčeni, že právě studenti a studentky takovýchto oborů představují klíčový potenciál pro změnu diskurzu práce s oběťmi sexuálního násilí, vyšetřování sexuálních trestných činů, soudní nebo soudně-znalecké problematiky.

Projekt č. SEZ800-18-GR-102, realizovaný v období 30.9.2018 - 31.3.2019 je podpořen Velvyslanectvím USA v České republice.