Aktuální projekty | proFem

ARTEMIS - podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

Iva Peterková

ARTEMIS - podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

V mezinárodním projektu ARTEMIS se zaměřujeme na evropský ochranný příkaz; analyzujeme jeho používání, dobrou praxi a zvyšujeme povědomí právníků a pomáhajících organizací o možnostech jeho využívání.

V projektu spolupracujeme s pěti partnerskými organizacemi: Ebit s.r.l. (Itálie), PROGEU – Progress in European Union (Itálie), Autonomous Women's House Zagreb (Chorvatsko), Mesogeiako Institouto Meleton Koinonikou Fylou Idryma (Kypr), Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy (Řecko).

Cílem projektu je zvýšit povědomí o možnostech využívání evropského ochranného příkazu (dle směrnice EU 2011/99/EU), který umožňuje soudní ochranné příkazy vydané v rámci jednoho členského státu, uplatňovat i v jiném členském státu EU. Vedle toho projekt cílí na zlepšení dovedností a znalostí v implementaci této směrnice.

V rámci projektu budou sbírána data o využívání evropského ochranného příkazu prostřednictvím výzkumných šetření, do nichž budou zapojeni jak právníci, neziskové organizace, tak občani EU. V návaznosti na analýzu těchto dat budou realizovány semináře na národní a mezinárodní úrovni pro právníky a pracovníky neziskových organizací, kteří pracují s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí. Tyto semináře jim poskytnou teoretické a praktické informace o evropském ochranném příkazu. V neposlední řadě budou publikovány a distribuovány příručky pro občany, právníky a neziskové organizace.

Stáhnout si můžete krátký informační dokument o institutu evropského ochranného příkazu.

Více informací naleznete na oficiálním webu nebo Facebooku projektu.

Projekt ARTEMIS (878592 — ARTEMIS — JUST-AG-2019/JUST-JACC-AG-2019) je podpořen Evropskou komisí a probíhá od 02/02/2020 do 02/02/2022.