Projekty proFem, o.p.s.

Zde najdete kompletní přehled projektů, které realizujeme...

proFem o.p.s. se již od roku 1993 zaměřuje na oblast porušování ženských práv, především v oblasti domácího násilí. Usiluje o zlepšení politické situace, zvýšení povědomí o této problematice mezi laickou i odbornou veřejností a v neposlední řadě poskytuje přímou pomoc ženám i mužům, kteří se setkali s domácím násilím či jinou formou násilí. Těchto cílů proFem o.p.s. dosahuje pomocí realizovaných projektů.


Přehled projektů

Odborné sociální poradenství

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech, v Příbrami a v… | více...

Break the Silence

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než… | více...

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i… | více...

Poskytování právních informací

Od roku 2013 máme registraci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování právních informací… | více...

Intervenční centrum proFem

Intervenční centra poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a… | více...

Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí | více...

Love and Respect - Preventing TDV II

Diskutujeme s mladými lidmi o vztazích, respektu a usilujeme o zvýšení povědomí o… | více...