Aktuální projekty | proFem

Aktuální projekty


Přehled projektů

Centrum pro oběti sexuálního násilí

Zřizujeme komplexní a specializované centrum pro oběti sexuálního násilí za podpory z… | více...

Nadace Tipsport podpořila naše služby na Berounsku

I díky Nadaci Tipsport můžeme zajistit poskytování komplexních služeb obětem domácího a… | více...

VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění

Posilujeme právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění. | více...

Abuse is not Love

Ve spolupráci s Yves Saint Laurent Beauty bojujeme proti násilí v blízkých vztazích.

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund a prostředků EHP a… | více...

Odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí

Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí díky podpoře programu… | více...

Posilujeme naši odolnost díky OSIFE

Posilujeme naši odolnost díky podpoře Open Society Initiative for Europe. | více...

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Inovace sociální služby pro oběti sexuálního násilí za využití metody Human Centered… | více...

ARTEMIS - podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

V mezinárodním projektu ARTEMIS se zaměřujeme na evropský ochranný příkaz; analyzujeme… | více...

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva… | více...

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Přispíváme ke snížení negativních dopadů sexuálně motivované trestné činnosti také díky… | více...

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Služeb zaměřených na oběti domácího násilí je na území Prahy stále velmi málo, a to i přes… | více...

Pomoc obětem násilí díky Nadačnímu fondu Tesco

Oběti sexuálního násilí a jejich blízcí potřebují informace k pochopení toho, čím prochází… | více...

Psychoterapie a právní zastupování díky Avon Foundation for Women

Poradenství, psychoterapie a právní zastupovaní našim klientkám poskytneme také díky… | více...