Aktuální projekty | proFem

Aktuální projekty


Přehled projektů

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva… | více...

Vaše tělo patří jen Vám

Prevence v oblasti sexuálního násilí | více...

Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí

Služeb zaměřených na oběti domácího násilí je na území Prahy stále velmi málo, a to i přes… | více...

Break the Silence II

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než… | více...

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i… | více...

Terapeutické konzultace a právní zastupování díky nadačnímu fondu Tesco

Cesta z násilného vztahu bývá velmi těžká a vyžaduje dlouhodobou práci. | více...