Aktuální projekty

Zde najdete kompletní přehled projektů, které realizujeme.

proFem o.p.s. se již od roku 1993 zaměřuje na oblast porušování ženských práv, především v oblasti domácího násilí. Usiluje o zlepšení politické situace, zvýšení povědomí o této problematice mezi laickou i odbornou veřejností a v neposlední řadě poskytuje přímou pomoc ženám i mužům, kteří se setkali s domácím násilím či jinou formou násilí. Těchto cílů proFem o.p.s. dosahuje pomocí realizovaných projektů.


Přehled projektů

Break the Silence

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než… | více...

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i… | více...

Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí | více...

Love and Respect - Preventing TDV II

Diskutujeme s mladými lidmi o vztazích, respektu a usilujeme o zvýšení povědomí o… | více...