Aktuální projekty | proFem

Aktuální projekty


Přehled projektů

Právní poradenství pro oběti trestných činů

Právní poradenství pro oběti trestných činů poskytujeme za podpory Ministerstva… | více...

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Inovace sociální služby pro obět sexuálního násilí za využití metody Human Centered… | více...

Projekt ARTEMIS - podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

V mezinárodním Projektu ARTEMIS se zaměřujeme na podporu práva žen na ochranu… | více...

Break the Silence II

Sexuální násilí je v ČR stále tabuizovaným tématem provázeným řadou mýtů a více než… | více...

Komplexní podpora obětí i díky nadaci C & A

Komplexní podpora klientek ohrožených domácím či sexuálním násilím může být poskytována i… | více...