Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.    

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. Praze, dále v fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a webových stránek. 

Od listopadu 2017 s námi můžete chatovat prostřednictvím portálu www.elinka.iporadna.cz

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou středu 16,00-19,00. Chat je určený pro oběti sexuálního a domácího násilí, pro jejich blízké a kohokoliv, kdo se potřebuje o tomto tématu poradit.            

Články k projektu

Když se vám někdo blízký svěří...

15. 9. 2017

Navzdory řadě mýtů o znásilnění, se obětí může stát někdo z Vašich blízkých bez ohledu na věk,…  | více...

Nejrozšířenější mýty o znásilnění

12. 9. 2017

Fakta týkající se znásilnění jsou často opředena nejrůznějšími mýty, která obětem často brání…  | více...

Trauma a posttraumatická stresová porucha a její projevy

24. 8. 2017

Jak se liší smutek a špatná nálada o traumatu? Jak trauma vlastně vzniká a jak se projevuje? Jak…  | více...

Právní úprava trestného činu znásilnění podle Istanbulské úmluvy

18. 8. 2017

Jaký je rozdíl mezi pojetím trestného činu znásilnění dle trestního zákoníků a dle Istanbulské…  | více...

  • <<
  • 1
  • 2
  • >>
  • Stránka 2 z 2