Vaše tělo patří jen Vám!

Prevence v oblasti sexuálního násilí

Cílem projektu je eliminovat sexuální násilí ve společnosti i negativní vliv takovéhoto patologického jevu nejen na jednotlivce, ale širokou veřejnost. O tento cíl usilujeme osvětové a preventivní činnosti o problematice sexuálního násilí, která je cílena na všechny věkové kategorie. Účelem našeho projektu je veřejnosti nejen informace o sexuálním násilí a jeho konkrétnostech v obecné rovině, ale být k dispozici i jednotlivcům a jejich osobním dotazům a příběhům v přímém kontaktu prostřednictvím odborné on-line poradny a chatu a působit prevenci i touto formou.    

Projekt, jehož celý název zní Primární a sekundární prevence násilí v rodině,  je podpořený Magistrátem hlavního města Prahy, městským programem prevence kriminality na rok 2017 v hl. m. Praze, dále v fondu Akce celopražského významu a městem Benešov. V rámci projektu publikujeme a šíříme články a o problematice sexuálního násilí, možnostech, jak se bránit a jak pomoci obětem. Pomáháme on-line skrze chatové poradenství a propagujeme toto téma prostřednictvím letáků a webových stránek. 

Od listopadu 2017 s námi můžete chatovat prostřednictvím portálu www.elinka.iporadna.cz

Na chatu jsme pro Vás každé všední pondělí 9,00 - 12,00 a každou středu 16,00-19,00. Chat je určený pro oběti sexuálního a domácího násilí, pro jejich blízké a kohokoliv, kdo se potřebuje o tomto tématu poradit.            

Články k projektu

Muži jako oběti sexuálního násilí

Sérií článků na téma sexuálního násilí „Vaše tělo patří jen Vám“ se snažíme šířit informace o tomto…  | více...

Otázky kladené v trestním řízení

V následujícím článku naše vedoucí právnička Mgr. Veronika Ježková nastiňuje, jaká je současná praxe…  | více...

Vyhledat pomoc... ale jakou?

Závěrečný článek ze série Vaše tělo patří jen Vám! přináší informace o možnostech pomoci obětem…  | více...

Musí se to hlásit? Ohlašovací povinnost v případě sexuálního násilí

3. 11. 2017

V jednom z předchozích článků jsme psali o tom, co můžete udělat pro blízkého člověka, který se Vám…  | více...

Důkazní prostředky v případech sexuálně motivovaného násilí

12. 10. 2017

Sexuálně motivované trestné činy jsou stále častěji oznamované. Jak je to ale s jejich dokazováním?…  | více...

Sexuální zneužití v dětství

26. 9. 2017

Sexuální zneužití je závažný trestný čin. Oběti sexuálního zneužití mohou trpět velmi vážnými…  | více...

  • <<
  • 1
  • 2
  • >>
  • Stránka 1 z 2