Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost

Díky podpoře americké nadace Vital Voices a společnosti AVON v České republice jsme zahájili práce na studii ekonomických dopadů domácího násilí v České republice a plánujeme, že závěrečná zpráva z projektu bude hotova v polovině roku 2012. Studie se inspiruje zejména prací rakouského Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí, které zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004. Studie v České republice bude založena především na dostupných statistikách Ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Pro přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí bude v lednu 2012 proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.

Články k projektu

Pozvánka na mezinárodní konferenci

19. 9. 2012

předseda Senátu MILAN ŠTĚCH a proFem, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma…  | více...

Průzkum o domácím násilí v ČR 2012

25. 4. 2012

3000 žen starších 18 let bylo dotázáno v reprezentativním průzkumu, který si zadala organizace…  | více...

  • <<
  • 1
  • 2
  • >>
  • Stránka 2 z 2