Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost

Díky podpoře americké nadace Vital Voices a společnosti AVON v České republice jsme zahájili práce na studii ekonomických dopadů domácího násilí v České republice a plánujeme, že závěrečná zpráva z projektu bude hotova v polovině roku 2012. Studie se inspiruje zejména prací rakouského Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí, které zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004. Studie v České republice bude založena především na dostupných statistikách Ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Pro přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí bude v lednu 2012 proveden sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.

Články k projektu

Ekonomické dopady DN v médiích

Ve středu 1. 6 . 2016 proběhla konference na téma "Ekonomické dopady domácího násilí ve…  | více...

proFem na konferenci v Senátu

21. 5. 2013

V úterý 21. 5. 2013 se konala konference na téma „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska…  | více...

Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR

23. 1. 2013

Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí Českou republiku domácí násilí".…  | více...

Materiály z konference "Kolik stojí domácí násilí?"

11. 10. 2012

Kolik stojí domácí násilí? Dovolujeme si předložit veřejnosti studii s názvem „Kolik stojí Českou…  | více...

Mezinárodní konference

4. 10. 2012

Kolik stojí domácí násilí? 2. 10. 2012 proběhla mezinárodní konference "Kolik stojí domácí násilí?…  | více...

Pozvánka na přednášku L.Brush

26. 9. 2012

Srdečně Vás zveme na přednášku Lisy D.Brush z Pittsburghu v rámci sociologických večerů 1.10.2012.…  | více...

  • <<
  • 1
  • 2
  • >>
  • Stránka 1 z 2