Odborné sociální poradenství

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech, v Příbrami a v Praze.

Pro obě služby je společná

 

Linka právní pomoci

Služba je poskytována telefonicky na čísle +420 608 222 277, a to každé všední úterý 9,00-12,00 a každou všední středu 17,30-20,30. Tato služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na základě tohoto kontaktu si klientka může domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí. Na tyto dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats.

 

Dále služba zahrnuje

 

Internetové poradenství

Internetové poradenství je dostupné na www.profem.cz/poradna.aspx. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dosta ne do 10ti dnů. Na dotazy klientek odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.  Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

 

Osobní konzultace poskytujeme na adresách

Praha: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Klientky se se svými dotazy mohou obrátit prostřednictvím linky právní pomoci nebo online poradny. Pokud mají zájem o osobní konzultaci, domluví si individuálně termín prostřednictvím emailu poradna[zavináč]profem.cz nebo telefonu 608 222 277. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9,00 do 16,00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná.

Středočeský kraj: Dlouhá 97, 261 01 Příbram III

Osobní konzultace na základě domluvy na lince právní pomoci nebo na telefonu 774 433 035. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9,00 do 16,00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná. Nebo na emailu poradna.pribram[zavináč]profem.cz. Ambulantní sociální poradenství pouze po předchozím objednání.

 

Odborné sociálně-právní poradenství

Posláním služby odborné sociálně-právní poradenství je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky  zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.

Poskytované služby

 1. odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího násilí
 2. právní poradenství
 3. pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím násilím do běžného života
 4. nezbytná psychická podpora
 5. podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)
 6. sepisování dohod, žalob a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou ve věci klientek
 7. zprosředkování právního zastupování u soudních a jiných řízeních (nadstandartní služby, není na ni právní nárok)

Cílová skupina a kritéria pro přijetí

Cílovou skupinou pro odborné sociálně právní poradenství jsou osoby ohrožené domácím násilím.

Specifikace uživatelek

Dospělé osoby, aktuálně zažívající domácí násilí nebo se před násilnou osobou skrývající, případně osoby z jejich blízkého okolí (rodiče, sourozenci, děti, přátelé apod.), které pro ně hledají pomoc

Důvod pro odmínutí klientky

 • Kapacitní důvody
 • Zájemkyně neodpovídá cílové skupině, vyžaduje službu, kterou neposkytujeme
 • Zdravotní stav zájemkyně vylučuje možnost využití naší služby
 • Z důvodu psychického onemocnění nebo poruch chování
 • Agresivní chování ze strany zájemkyně

Způsob poskytování služby

Služba odborného sociálně právního poradenství je poskytována bezplatně, diskrétně na přání uživatelky služby anonymně. Pracovnice  udržují nediskriminační přístup, podporují nezávislost a autonomii klientky (např. nevoláme za klientky, ale podpoříme je, aby si zavolaly, aby si samy doplnily žádosti apod.).
Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou týmu AdvoCats for Women musí být pro uživatelku zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatelku přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace („Rozumíte tomu, je to tak pro Vás přijatelné?“).

Další informace najdete zde.

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí

 • Organizace v rámci poskytování služeb vždy dbá především na bezpečnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob   (Nepředáme informace o konzultaci, vytváříme bezpečnostní plán, upozorňujeme na nebezpečí u dětí).
 • Snaží se předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo opakovaně).
 • Vztah s klientkou je založený na důvěře, empatii, emocionální podpoře a pochopení strachu klientky. Jedná se o tzv. stranící poradenství, kdy se nezjišťuje stanovisko pachatele (tzn. například, nezjišťujeme příčiny chování agresora).
 • Organizace má při poskytování služeb vždy na paměti nejlepší zájem dítěte klientky a dalších osob, kterých se násilí či ohrožení týká.
 • Pracovnice přistupuje ke klientce individuálně dle jejích potřeb

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na ohodnocení služby.

Nebyli jste spokojeni? Zde naleznete formulář ke stížnosti na poskytování služby.

 

 

 

 

 

Články k projektu

proFem v roce 2016

20. 2. 2017

Rok 2016 se nesl v duchu zásadních změn. Profem o.p.s. nadále pomáhá obětem domácího násilí v novém…  | více...

Sexuální zneužívání - interdisciplinární pohled

18. 1. 2017

Boromeum – edukační a formační centrum působící při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla…  | více...

Měníme sídlo a název organizace

1. 11. 2016

V úterý 27.9. jsme přestěhovali sídlo organizace do nových prostor. Změnili jsme také název…  | více...

Zrušili jsme pevnou linku

29. 9. 2016

Z důvodu změny sídla organizace jsme zrušili pevnou linku  | více...

Školení v Příbramské nemocnici

19. 9. 2016

V pondělí 19. 9. 2016 proběhlo již druhé školení pro zdravotnický personál na téma "Komunikace s…  | více...

proFem na dni neziskovek

8. 9. 2016

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 11,00-17,00 pořádala městká část Praha 5 den neziskových organizací.  | více...

 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >>
 • Stránka 1 z 5