Akreditované kurzy a další vzdělávání

Zúčastněte se našich vzdělávacích kurzů nebo si objednejte školení na míru.Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí

Datum: 19.10.2018
Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1590 Kč

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Lektorky: Mgr. Jana Hrazdilová (sociální pracovnice a terapeutka), Mgr. Miroslava Flemrová (sociální pracovnice a terapeutka), garant kurzu Mgr. Naďa Gubová (sociální pracovnice a terapeutka). Více o lektorkách kurzu se dočtete v medailoncích v sekci Kdo je kdo.

Kurz je určen pro sociální pracovníky/ice, případně jiné pracovníky/ice,  kteří/é se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Cílem kurzu je seznámit pracovníky/ice se zásadami, kterými mohou předejít sekundární viktimizaci traumatizované osoby. V kurzu se pracuje se základními pojmy z uvedené oblasti, dále se kurz zaměřuje na rozšíření kompetencí sociálních pracovníků poskytovat odborné sociální poradenství klientům.

V druhé části se blíže věnujeme traumatu a posttraumatické stresové poruše, třetí část je věnována projevům osoby s posttraumatickou stresovou poruchou a zásady jednání s touto osobou.

Poslední část kurzu je věnována psychohygieně pracovníka/ice, který/á přichází do kontaktu s traumatizovanými klienty/kami.

 V ceně kurzů je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. 

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře! (klikněte zde)


Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí

Datum: 23.11.2018

Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1590 Kč 

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (8,30-16,00)

Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na základní seznámení s problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na oblast domácího, ev. sexuálního násilí. Hlavní důraz bude kladen na výklad zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a jeho provázanost na zákon o obětech trestných činů v kontextu domácího násilí.

Účelem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti sociálních pracovníků a úředníků základních principů a průběhem trestního řízení podle současné právní úpravy. Účastníci kurzu se dozvědí, jakým způsobem a proč postupují orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) při objasňování trestné činnosti, jaké mají práva a povinnosti osoby, se kterými se uvedení pracovníci dostávají do kontaktu při své práci nejčastěji – poškození a svědci. Posílí svou schopnost odborně své klienty informovat o tom, v jakých fázích trestního řízení mohou svá práva uplatňovat a jakým způsobem.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře! (kliknětě)

Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky

Datum: 30.11.2018

Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1590 Kč

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na seznámení sociálních pracovníků se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s jeho výkladem. V kurzu se jeho účastníci dozvědí, jaká je struktura tohoto zákona, jaká práva obětem trestných činů tento zákon přiznává a jaké je propojení zákona o obětech trestných činů s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád.

První část kurzu je věnována postavení oběti a zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení, druhá část kurzu se zaměřuje na poskytování peněžité pomoci státem. Třetí část kurzu se pak zabývá subjekty, které poskytují obětem trestných činů odbornou pomoc.  

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře! (kliknětě)

  

Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb

Datum: 7.12.2018

Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1590 Kč

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (8,30-16,00)

Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem. Z hlediska právních norem se budou účastníci kurzu zabývat zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jejich výkladem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v trestním i případném navazujícím občanském řízení. V kurzu se budou zabývat lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech trestných činů.    

 
Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře! (kliknětě)

 

Nabídka preventivních workshopů pro studenty středních a základních škol

Tento preventivní program usiluje o ,,výchovu" studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu.

Cena workshopu:
2 vyučovací hodiny 1000 Kč za jednoho lektora (plus náklady na cestovné lektorů)

Témata workshopů:

Násilí ve vztazích
maximální velikost skupiny pro střední školy - 60 studentů
(rozsah 2 vyučovací hodiny, lze navrhnout na 3 vyučovací hodiny)

  • definice pojmu domácího násilí, typy a formy, na kom k násilí dochází, kdo se ho dopouští
  • cyklus domácího násilí (formou promítání filmu)
  • co mohu dělat, když se s násilím setkám jako oběť nebo jako svědek, kamarád)

Pokud budete mít zájem o uspořádání workshopu či o účast na kurzu, kontaktujte nás na emailu administrativa@profem.cz  nebo na telefonu 774 433 002.

Články k projektu

Seminář pro Kancelář Veřejné ochránkyně práv

7. 1. 2017

Dne 5. 1. 2017 se v sídle Ombudsmanky konal seminář o projektu AdvoCats for Women – právem proti…  | více...

  • <<
  • 1
  • >>
  • Stránka 1 z 1