Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí

 

Vše začalo tím, že společnost proFem realizovala od října 1998 do konce září 1999 projekt s názvem „AdvoCats for Women“. Tento projekt byl zaměřen na proškolení právniček k tématu násilí na ženách a porušování lidských práv žen. Proškoleno bylo 26 českých a slovenských právniček. Tím vznikla dlouhodobá pracovní skupina angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Po ukončení ročního školení projekt pokračoval na nadnárodní úrovni a vzniká z něj „AdvoCats for Women“, centrum právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí v České republice. Právničky a právníci s námi spolupracují i dobrovolnicky, nebo za zlomek advokátních odměn. Tento projekt po celou dobu své existence upozorňuje na nedostatečné řešení problematiky domácího násilí ze strany státu. Projekt „AdvoCats for Women“ je v České republice zatím jedinou specializovanou a kontinuálně poskytovanou službou tohoto charakteru.

Přestože za poslední roky došlo k výraznému posunu v oblasti domácího násilí ze strany státu, stále bohužel přetrvávají některé zcela zásadní nedostatky. Jedná se především o neuznání právní pomoci jako sociální služby a chybějící právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci osobám postiženým tímto závažným porušováním lidských práv – převážně ženám a jejich dětem. 

I v roce 2015 pokračujeme v realizaci projektu AdvoCats for Women - právem proti násilí ženách, který se kromě bezplatné právní pomoci zaměří zejména na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Vedle analýz a legislativních návrhů uspořádáme také několik seminářů a mezinárodní konferenci. Chceme také iniciovat ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o předcházení a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. V průběhu celého projektu bude probíhat aktivní lobbing.

O všech aktivitách budeme průběžně informovat na naší webové stránce a na sociálních sítích.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo

Články k projektu

Zahájení projektu „AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách“

23. 2. 2015

Organizace proFem zahájila projekt „AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách“  | více...

Kulatý stůl k příležitosti 25.listopadu

11. 11. 2014

ProFem usiluje o vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s oběťmi…  | více...

Průzkum týkající se násilí na ženách napříč EU

5. 6. 2014

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) představila výsledky historicky největšího světového…  | více...

Istanbulská úmluva

20. 5. 2014

1. 8. 2014 vstoupí v platnost Úmluva Rady Evropy o předcházení a potlačování násilí na ženách a…  | více...

NGO market

14. 4. 2014

proFem o.p.s. se již tradičně účastnil letošního NGO Marketu.  | více...

Tisková konference u příležitosti MDŽ

10. 3. 2014

Česká ženská lobby ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím uspořádala tiskovou konferenci a…  | více...