Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí

 

Vše začalo tím, že společnost proFem realizovala od října 1998 do konce září 1999 projekt s názvem „AdvoCats for Women“. Tento projekt byl zaměřen na proškolení právniček k tématu násilí na ženách a porušování lidských práv žen. Proškoleno bylo 26 českých a slovenských právniček. Tím vznikla dlouhodobá pracovní skupina angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Po ukončení ročního školení projekt pokračoval na nadnárodní úrovni a vzniká z něj „AdvoCats for Women“, centrum právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí v České republice. Právničky a právníci s námi spolupracují i dobrovolnicky, nebo za zlomek advokátních odměn. Tento projekt po celou dobu své existence upozorňuje na nedostatečné řešení problematiky domácího násilí ze strany státu. Projekt „AdvoCats for Women“ je v České republice zatím jedinou specializovanou a kontinuálně poskytovanou službou tohoto charakteru.

Přestože za poslední roky došlo k výraznému posunu v oblasti domácího násilí ze strany státu, stále bohužel přetrvávají některé zcela zásadní nedostatky. Jedná se především o neuznání právní pomoci jako sociální služby a chybějící právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci osobám postiženým tímto závažným porušováním lidských práv – převážně ženám a jejich dětem. 

I v roce 2015 pokračujeme v realizaci projektu AdvoCats for Women - právem proti násilí ženách, který se kromě bezplatné právní pomoci zaměří zejména na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Vedle analýz a legislativních návrhů uspořádáme také několik seminářů a mezinárodní konferenci. Chceme také iniciovat ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o předcházení a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. V průběhu celého projektu bude probíhat aktivní lobbing.

O všech aktivitách budeme průběžně informovat na naší webové stránce a na sociálních sítích.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo

Články k projektu

Konference s mezinárodní účastí 24. 11. 2015

19. 11. 2015

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s organizací proFem o.p.s. si Vás dovolují…  | více...

„Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví“

5. 8. 2015

V květnu 2015 se rozběhl projekt „Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví.“ Cílem…  | více...

9.7.2015 Tisková konference - Zákon o zálohovaném výživném

9. 7. 2015

Dne 9.7.2015 se uskutečnila tisková konference k Zákonu o zálohovém výživném. K zákonu hovořily:…  | více...

Pozvánka na tiskovou konferenci „Zákon o zálohovaném výživném“

7. 7. 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci k zákonu o zálohovaném výživném, která se koná ve…  | více...

Video - Znásilnění není Vaše chyba

7. 7. 2015

Nové video naší organizace - pomoc a podpora obětem sexuálního násilí.  | více...

Prohlášení - Zákon o zálohovaném výživném

24. 6. 2015

Zákon o zálohovaném výživném aneb možná cesta z kruhu ven…  | více...