Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí

 

Vše začalo tím, že společnost proFem realizovala od října 1998 do konce září 1999 projekt s názvem „AdvoCats for Women“. Tento projekt byl zaměřen na proškolení právniček k tématu násilí na ženách a porušování lidských práv žen. Proškoleno bylo 26 českých a slovenských právniček. Tím vznikla dlouhodobá pracovní skupina angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Po ukončení ročního školení projekt pokračoval na nadnárodní úrovni a vzniká z něj „AdvoCats for Women“, centrum právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí v České republice. Právničky a právníci s námi spolupracují i dobrovolnicky, nebo za zlomek advokátních odměn. Tento projekt po celou dobu své existence upozorňuje na nedostatečné řešení problematiky domácího násilí ze strany státu. Projekt „AdvoCats for Women“ je v České republice zatím jedinou specializovanou a kontinuálně poskytovanou službou tohoto charakteru.

Přestože za poslední roky došlo k výraznému posunu v oblasti domácího násilí ze strany státu, stále bohužel přetrvávají některé zcela zásadní nedostatky. Jedná se především o neuznání právní pomoci jako sociální služby a chybějící právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci osobám postiženým tímto závažným porušováním lidských práv – převážně ženám a jejich dětem. 

I v roce 2015 pokračujeme v realizaci projektu AdvoCats for Women - právem proti násilí ženách, který se kromě bezplatné právní pomoci zaměří zejména na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. Vedle analýz a legislativních návrhů uspořádáme také několik seminářů a mezinárodní konferenci. Chceme také iniciovat ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o předcházení a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. V průběhu celého projektu bude probíhat aktivní lobbing.

O všech aktivitách budeme průběžně informovat na naší webové stránce a na sociálních sítích.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo

Články k projektu

Tisková konference

21. 9. 2016

Dne 21.9.2016 proFem o.p.s ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou uspořádal dne 21. 9.…  | více...

Křest publikace Domácí násilí z pohledu žen a dětí

24. 6. 2016

Dne 24.6.2016 do 11 hod. proběhl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy křest publikace Domácí…  | více...

Reakce na rozhovor s Markétou Adamovou k tématu zálohované výživné

13. 4. 2016

Tiskové prohlášení k rozhovoru s Markétou Adamovou v pořadu Interview Plus na Českém rozhlase Plus…  | více...

SBORNÍK Z KONFERENCE 24. 11. 2015, SENÁT PČR, PRAHA

18. 12. 2015

Dne 24. 11. 2015 se konala v prostorách Senátu ČR mezinárodní konference na téma Právo a domácí…  | více...

Mezinárodní konference 24.11.2015

3. 12. 2015

Dne 24. 11. proběhla konference s mezinárodní účastí v budově senátu. Na konferenci vystoupili…  | více...

25. listopad - Veřejná výzva

25. 11. 2015

Tisková zpráva u příležitosti 25. listopadu - Mezinárodního dne proti násilí na ženách.  | více...