Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí. Svou specializací a prací poskytovanou právníky/právničkami jak dobrovolnicky, tak jen za zlomek advokátních odměn, chce po celou dobu své existence upozornit na jeden konkrétní problém nedostatečného řešení problematiky domácího násilí státem.

I přes nezpochybnitelný pokrok státu v intervenční praxi pomoci obětem domácího násilí, nedošlo zatím ani k uznání právní pomoci jako sociální služby, ani k uzákonění poskytování bezplatné právní pomoci osobám postiženým tímto závažným porušováním lidských práv – převážně ženám a jejich dětem. Projekt „AdvoCats for Women“ je zatím v České republice jedinou specializovanou a kontinuálně poskytovanou službou tohoto charakteru. Vše začalo tím, že společnost proFem realizovala od října 1998 do konce září 1999 projekt s názvem „AdvoCats for Women“. Tento projekt byl zaměřen na proškolení právniček k tématu násilí na ženách a porušování lidských práv žen a bylo v něm tehdy proškoleno 26 českých a slovenských právniček. Tím vznikla dlouhodobá pracovní skupina angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Po ukončení ročního školení projekt pokračoval na nadnárodní úrovni a vzniká z něj „AdvoCats for Women“, centrum právní pomoci ženám – obětem (domácího) násilí v České republice.

Jak fungujeme..

Klient/klientka se může na naše služby obrátit třemi způsoby, a to:
1) přes linku právní pomoci
2) přes internetovou poradnu
3) osobní návštěvou našich poraden

Od roku 2001 je v provozu telefonická linka právní pomoci obětem domácího násilí. Na telefonním čísle 608 222 277 je každé všední úterý od 9:00 do 12:00 hodin a každou všední středu od 17:30 do 20:30 hodin k dispozici právník/právnička, kteří zodpovídají dotazy.

Od března roku 2007 funguje také internetová poradna, kam mohou klienti/klientky psát své dotazy z právní oblasti formou emailu. Nejčastěji se dotazy týkají svěření dětí do péče, násilné trestné činnosti, rozvodu a výživného.

Klienti/ky nás mohou také osobně navštívit v jedné z našich poraden – v Praze na adrese: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 nebo v Příbrami na adrese: Dlouhá 97, Příbram III, v Berouně na adrese: Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, Beroun, v Benešově na adrese: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  Benešov.

 

Pravidla pro poskytování právních služeb naleznete zde.
Podrobný popis průběhu služby naleznete zde.

 

 

Přehled nabízených služeb

9. 3. 2014

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech. Služba intervenční centrum…  | více...

Vzdělávací kurzy

6. 6. 2013

proFem o.p.s. nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů pro odborníky, studenty i laiky, kteří se…  | více...

Pozvánka na konferenci

8. 5. 2013

Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková Vás srdečně zve na IV. konferenci o lidských právech…  | více...

VEŘEJNÁ VÝZVA proFem o.p.s.

26. 11. 2012

VEŘEJNÁ VÝZVA členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili o…  | více...

Pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci

3. 9. 2012

Bezplatná právní pomoc je poskytována zejména v trestním řízení (sepsání trestního oznámení, podání…  | více...

Průběh poskytované služby

1. 9. 2012

Průběh služby odborného sociálně právního poradenství Z důvodu zvýšení kvality služby a sjednocení…  | více...

Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty

5. 2. 2012

Poslední seminář z cyklu "Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty" proběhl ve čtvrtek 26.…  | více...