Poskytování právních informací

Od roku 2013 máme registraci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování prvních informací obětem trestné činnosti.

Jak fungujeme..

Klient/klientka se může na naše služby obrátit třemi způsoby, a to:
1) přes linku právní pomoci
2) přes internetovou poradnu
3) osobní návštěvou našich poraden

Od roku 2001 je v provozu telefonická linka právní pomoci obětem domácího násilí. Na telefonním čísle 608 222 277 je každé všední úterý od 9:00 do 12:00 hodin a každou všední středu od 17:30 do 20:30 hodin k dispozici právník/právnička, kteří zodpovídají dotazy.

Od března roku 2007 funguje také internetová poradna, kam mohou klienti/klientky psát své dotazy z právní oblasti formou emailu. Nejčastěji se dotazy týkají svěření dětí do péče, násilné trestné činnosti, rozvodu a výživného.

Klienti/ky nás mohou také osobně navštívit v jedné z našich poraden – v Praze na adrese: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 nebo v Příbrami na adrese: Dlouhá 97, Příbram III, v Berouně na adrese: Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, Beroun, v Benešově na adrese: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  Benešov.

 

Posláním služby je podpora a pomoc obětem trestných činů ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života a to prostřednictvím odborné pomoci poskytnutím právních informací a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení do doby, dokud to vyžaduje její účel.

Cílem služby je pomoc a podpora obětem trestných činů specifikovaným v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen „ZOTČ“) za účelem poskytnutí potřebných odborných právních informací a nutné asistence vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace, sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Charakteristika veškerých služeb pro uživatele/-ky zahrnuje bezplatnost, odbornost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.  

Dlouhodobé cíle:

1.   Zabezpečení fungujícího systému služby
2. Zkvalitnění individuálního plánování a rozvoj aktivit v oblasti poskytování právní pomoci obětem domácího násilí
3. Finanční stabilizace služby

Cíle poskytování služby ve vztahu ke klientovi/-ce

  1. zná svá práva podle ZOTČ
  2. zná svá práva jako poškozeného/-é podle trestního řádu
  3. je informován/-a o průběhu trestního řízení a o svém postavení jako poškozeného a svědka v něm
  4. lépe orientuje v trestním řízení
  5. zná možnosti řešení
  6. má podporu při souvisejících právních úkonech
  7. má větší dovednosti a schopnosti k samotnému řešení situace  

K návazným službám patří právní zastupování a psychoterapeutiké konzultace. Tyto služby jsou andstandartní a jsou poskytovány s ohledem na kapacitu a finanční prostředky organizace. 

Přehled nabízených služeb

9. 3. 2014

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech. Služba intervenční centrum…  | více...

Vzdělávací kurzy

6. 6. 2013

proFem o.p.s. nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů pro odborníky, studenty i laiky, kteří se…  | více...

Pozvánka na konferenci

8. 5. 2013

Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková Vás srdečně zve na IV. konferenci o lidských právech…  | více...

VEŘEJNÁ VÝZVA proFem o.p.s.

26. 11. 2012

VEŘEJNÁ VÝZVA členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili o…  | více...

Pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci

3. 9. 2012

Bezplatná právní pomoc je poskytována zejména v trestním řízení (sepsání trestního oznámení, podání…  | více...

Průběh poskytované služby

1. 9. 2012

Průběh služby odborného sociálně právního poradenství Z důvodu zvýšení kvality služby a sjednocení…  | více...

Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty

5. 2. 2012

Poslední seminář z cyklu "Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty" proběhl ve čtvrtek 26.…  | více...