Otázka:

Dobrý den, byla jsem znásilněna přítelem a násilím mě držel v hotelu (opakovaně mě znásilňoval celou noc) a ještě mě škrtil a dusil. Ráno se mi podařilo utéci a zavolat policii, ale byla jsem tak v šoku, že jsem jenom chtěla, aby mě odvezli domů. Takže jsem nepodala trestní oznámení. Týden jsem byla úplně mimo a teď teprve se probírám z toho šoku a chtěla bych to trestní oznámení podat, ale nevím, jestli to má cenu. Situace je pro mě šílená i v tom, že on mne stále kontaktuje a já mám strach. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

prostudovala jsem Váš případ. Z právního hlediska máte následující možnosti:

Stále můžete podat trestní oznámení, doporučuji osobně jít na policejní
stanici, kde Vás vyslechnou a trestní oznámení zaprotokolují, tuto povinnost
jim ukládá trestní řád.

Z popisu událostí, které uvádíte, lze učinit závěr o podezření ze spáchání
trestného činu znásilnění, ublížení na zdraví, možná také tzv. nebezpečného
sledování, což je nový trestný čin, který spočívá zjednodušeně řečeno
v dlouhodobém pronásledování a sledování.

Pro Vaši informaci níže uvádím několik informací ohledně Vašeho postavení v
trestním řízení:

Budete mít postavení jednak poškozené jednak svědka. Můžete si k výslechu
vzít advokáta. Pokud s Vámi půjde jiná osoba např. kamarádka nebo maminka,
nebude moci být přítomna u Vašeho výslechu. Můžete činit návrhy na
dokazování, nahlížet do policejního spisu. Máte právo nejen odpovídat na
otázky, ale také se k věci vyjádřit, to vše bude zaprotokolováno a bude
sloužit jako podklad pro orgány činné v trestním řízení k rozhodnutí, zda
zahájit trestní stíhání.

Vzhledem k tomu, že uvádíte, že Vás bývalý přítel Vás i nadále pronásleduje,
je možnost před zahájením řízení navrhnout, aby předseda senátu uložil
předběžným opatřením Vašemu bývalému příteli, aby

a) se zdržel setkávání s Vámi, nebo

c) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování jakýmkoliv způsobem.

Předseda senátu rozhodne o výše uvedeném předběžném opatření v případě, kdy
jednáním druhého účastníka je vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda
nebo lidská důstojnost navrhovatele.

Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. V případě podání
návrhu na prodloužení předběžného opatření neskončí lhůta dříve, než soud o
takovém prodloužení rozhodne.

K Vašemu dotazu, "*jestli má cenu to oznamovat na policii*", když uplynula
mezitím nějaká doba, bych uvedla, že podle mého názoru to cenu má a šance na
potrestání pachatele tu určitě je, zvlášť když víte o koho se jedná.

Přeji hodně sil při řešení této nelehké situace.

S pozdravem

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats