Otázka:

Dobrý den, bývalý partner je násilnické a konfliktní povahy, máme soudně stanoven styk otce se 7-letým synem, syn je v mojí péči, z důvodu konfliktů ze strany otce při předávání syna byl na 3 měsíce stanoven soudně dohled - asi před 3 roky, už je to 3 roky a přesto skoro při každém přebírání syna mne bývalý partner nějak uráží a ponižuje před synem, tj. každý druhý víkend + 1 den v týdnu. Nemám nikoho kdo by mne při přebírání zastoupil. Prosím poraďte, jak mám uchránit sebe a zároveň syna a jeho utváření názoru na mne a ženy vůbec. Navíc téměř pravidelně pokud je syn u otce, tak jej bere v pátky cca od 18h do 21h do hospody, otec pije pivo, syn limonádu. Prosím poraďte. B.

Odpověď:

Dobrý den,

můžete požádat o pomoc Policii ČR, v rámci plnění jejich úkolů policie, tj. zejména ochrany bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.
Příslušníci Policie ČR ve službě/v pracovní době jsou povinni podle § 10 odst. 1 zákona o policii ČR v případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranili.
Pokud by se jednalo o ohrožení narušující bezprostředně život, zdraví nebo svobodu anebo majetku nebo pokud by došlo k útoku na tyto hodnoty, mají tuto povinnost v souladu s § 10 odst. 2 i mimo svojí pracovní dobu/službu.

Dále se domnívám, že by vhodným řešením mohlo být i podání návrhu u příslušného soudu
na úpravu styku s dítětem podle § 27 odst. 2 a 3 zákona o rodině.
Svým chováním otec porušuje svou povinnost pečovat o "citový, rozumový a
mravní vývoj dítěte", jak mu ukládá § 31 odst. 1 písm. a) zákona o
rodině a ustanovení § 32 odst. 2 zákona o rodině, podle kterého by měl být
svým "osobním životem a chováním příkladem svým dětem"
K návhu by bylo vhodné přiložit důkazy, které dosvědčují chování otce např.
formou písemných výpovědí svědků.

S pozdravem,
_________________________

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats