Otázka:

dobrý den, chci se zeptat jak mám řešit situaci, už nevím jak dál. Jsem vdaná 13 let, máme s manželem 3 děti - 2 školou povinný a jedno ve škole. Bydlíme v baráčku, který manžel dostal ještě za svobodna od babičky. po svatbe jsme ho začali rekonstruovat, peníze investoval manžel, protože jsem já pak nastoupila na rodičovskou dovolenoua a s těchto máo peněz jsem težko mohla ještě dávat finance na rekonstrukci baráčku. Pak začal manžel chodit do hospody, v této době je opilý každý den, peníze mi nedává žádné a když už tak za vynucený sex, ketrý si násilým vyžádá, a zo něj pak dostanu odměnu v částce 200,-Kč - a tímto způsobem mohu uhradit například dětem jízdné do školy - dojíždí z vesnice. touto dobou jsem na uřadu práce, manžel mi nadává, ponižuje, že jsem nula a odmítá mi přispívat na děti. až mi skončí podpora tak nebudu mít žádné peníze nevím z čeho budu živyt děti, hradit jim obědy ve škole, jízdní, školku - školné, potřeby do školy a hradit léky které syn musí brát. Nemám kam jít s dětma kdybych se chtěla rozvést, pokud se mi podaří najít práce třak na léto nemám hlídání pro toho nejmenšího 4 letého syna, samotného ho doma nemohu nechat ty starší už by mohli, ale 4 je malý, je hyperaktivní a utíká mi pokud ho nehlídám i na silnici ... takže nevím jak toto řešit, manžel se jen směje a je velice zvědav jak se vše zařídím. v noci nás budí nadává nam sprostě i dětem a dožaduje se sexu i před dětma v opilosti .. děkuji za radu

Odpověď:

Dobrý den, K Vašemu dotazu sděluji následující. Pokud Váš manžel nabyl dům ještě před svatbou, pak nespadá do společného jmění manželů, a při případném rozvodu byste neměla nárok na podíl na této nemovitosti. Podle § 85 odst. 2 zákona o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů a dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. V odst. 3 je stanoveno, že při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost. Vzhledem k tomu, že Vy o děti i o domácnost osobně pečujete, Váš manžel má povinnost zabezpečit rodinu po finanční stránce. Protože neplní tuto povinnost dobrovolně, soud může na Váš návrh stanovit Vašemu manželovi povinnost přispívat určitou částkou (§ 87 odst. 2 zákona o rodině). Pokud se k Vám manžel chová Vámi popisovaným způsobem, dopouští se s největší pravděpodobností trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (�
� 199 trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb.), případně trestného činu vydírání (§ 175 trestního zákoníku), útisku (§ 177 trestního zákoníku), či znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), vůči Vašim dětem se pak zřejmě dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), případně i ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku). Můžete na manžela podat trestní oznámení, avšak není jisté, zda by se pak jeho chování vůči Vám a dětem ještě nezhoršilo. Každopádně doporučuji, abyste si schovávala veškeré důkazy o tomto jeho jednání. Pokud by Vás opět ohrožoval či napadal, doporučuji zavolat Policii, která zároveň sepíše protokol (který pak může sloužit jako důkaz manželova chování u soudu). Pokud se rozhodnete pro rozvod, soud nejdříve bude řešit úpravu poměrů Vašich dětí, tj. svěření do péče a výživné. Doporučuji podat u soudu
návrh na předběžné opatření, kterým budou děti svěřeny do Vaší výlučné péče, a totéž požadovat i v následném řízení. O výživné na děti můžete žádat i 3 roky zpětně ode dne zahájení soudního řízení (§ 98 odst. 1 zákona o rodině). Soud bude zohledňovat potřeby Vašich dětí (tj. i zvýšenou potřebu zdravotní péče syna - doložíte to soudu lékařskými zprávami), i majetkové poměry Vašeho manžela. Případně můžete žádat i výživné pro sebe. Doporučuji Vám obrátit se na advokáta nebo advokátku, která Vám připraví potřebná podání k soudu a probere s Vámi Vaše možnosti. S přáním pevných nervů,

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats