Otázka:

Dobrý den, soud po 5 letech rozhodl,že můj syn byl svěřen do výchovy mého bývalého druha. Soud rozhodl na základě, že to bylo syna přání. Jsem přesvědčená, že syn byl od táty zmanipulován a později mi to i přiznal, že by chtěl být u mě, ale že se táty bojí. Sociálka i policie, vždy byla na jeho straně. Je to policista a v malém městě, kde žijeme má své lidi, jak on vždy říkal pod palcem. Nedokážu se ze situací smířit a jsem bezradná a nevím, kde už mám hledat pomoc. Vždy jsem se o syna vzorně starala a nedokáži se vyrovnat s tím, co mě potkalo. se synem se vidím jen každých 14 dní. Synovi je nyní 10. let. Mám nějakou šanci syna dostat do své péče? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji následující. Při úpravě svěření dítěte do výchovy rodiče platí, že soud může změnit své rozhodnutí (a to i bez návrhu), pokud se změní poměry (dle § 28 zák. 94/1963, o rodině). Z Vašeho dotazu není jasné, za jakých okolností došlo k rozhodnutí o svěření syna do péče otce - zda jste s tím souhlasila nebo ne, a jaké další okolnosti vzal soud v úvahu (soud nemohl rozhodnout „pouze" na základě přání dítěte). Pokud je teď Váš syn nespokojený a chtěl by být u Vás, je to určitě změna poměrů, a máte důvod k tomu, abyste podala návrh na novou úpravu svěření syna do výchovy. Podle § 26 odst. 4 zákona o rodině soud při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno pr�
�vo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Tyto všechny okolnosti soud musí vzít v úvahu. Důležitým důkazem v řízení by měl být znalecký posudek dětského psychiatra, který může dokázat, že Váš syn má z otce strach a chtěl by být u Vás.

S pozdravem,

 

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats