Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, za jakých podmínek může moje kamarádka opustit společnou domácnost - nájemní byt, ve kterém žije spolu s manželem. Její manžel jí dlouhodobě psychicky týrá, několikrát ji i uhodil. Kamarádka se zatím nechce rozvádět, ale zvažuje, že by od manžela snad zvládla alespoň fyzicky odejít. Bojí se ale, jestli vůbec může zrušit společný nájem bytu, na internetu jsme se dočetly, že to jde jen rozvodem, nikoli za trvání manželství. Chci se ujistit, jestli není možnost, aby se odstěhovala, aniž by musela hradit z titulu nájemce polovinu nájmu a služeb ve stávajícím bytě? Manžel s jejím odchodem nesouhlasí a předpokládám, že jí bude chtít dělat problémy. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, ptáte se za kamarádku, za jakých okolností může opustit společnou domácnost a zrušit společný nájem bytu. Píšete, že manžel Vaši kamarádku dlouhodobě psychicky týrá a došlo i k fyzickému násilí, ale zatím se nechce rozvádět, pouze od manžela odejít. Věřím, že je situace vaší kamarádky velmi náročná a oceňuji, že jí pomáháte získat informace.

Společný nájem bytu nemusí být ukončen nutně rozvodem. Občanský zákoník stanoví, že opustí-li jeden z manželů rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit, může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnost a náleží výhradně jemu. Co náleží manželům společně si pak rozdělí rovným dílem a spoluvlastnictví se vypořádá. V důsledku takového jednání dochází k zániku rodinné domácnosti a za takové situace nastupuje úprava dle dle § 691 odst. 1 občanského zákoníku, tj. Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady své domácnosti; to je nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se.

Aby měl odchod právní následky zániku rodinné domácnosti, musí se jednat o krok uvážený a zcela zřejmý. Nesmí se jednat o jednorázové opuštění například v důsledku hádky, nebo dočasný stav. Musí zde být jasná a svobodná vůle identická vůli k rozvodu manželství, jinak takovému odchodu nebude možno přičíst znaky zániku rodinné domácnosti.
Opuštění domácnosti je třeba oznámit pronajímateli bytu, aby nadále vymáhal nájemné pouze po druhém manželovi, který na adrese zůstává.

Nezmiňujete, zda jsou v domácnosti nezletilé děti, tak jen dodám, že v případě, že ano, bude na celý stav nahlíženo ještě jinak. K tomu ale v tuto chvíli nemám dostatek informací.

Pokud byste se chtěla vy, nebo Vaše kamarádka dále poradit, můžete se obrátit na naší linku právní pomoci, která je v provozu každé všední úterý 9:00 – 12:00  hod. a každou všední středu 17:30 – 20:30 hod. na čísle 608 222 277.

Situace, kterou popisujete, může být velice náročná i po psychické stránce. Je velmi dobré, pokud má ve Vás kamarádka psychickou oporu. Další pomoc může získat také například v intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové (tel: 495 530 033 ), kde je možné poradit se i anonymně.


Přeji Vaší kamarádce i Vám klidné dny.


Odpovídá: Jitka Řeháčková