Otázka:

Dobrý den,můj manžel je gamler proběhlo léčení ambulantně.Bohužel se dostal ke kartě a po necelém roce měl recidívu.opět budu volat jeho terapeutovi.Chtěla jsem se zeptat jestli se dá bránit vůči dluhu z hráčství bez rozvodu.máme spolu hypoteku 5 leteho synka a druhé je na ceste.děkuji vám za odpověd.MARIE

Odpověď:

Dobrý den,

k výše uvedenému dotazu si dovolujeme sdělit následující.

Dluh z hráčských aktivit Vašeho manžela, pokud s těmito aktivitami nesouhlasíte, ani nesouhlasíte s převzetím dluhů z nich vyplývajících, není součástí společného jmění podle ustanovení § 710 občanského zákoníku. Předpokládá se však, že tento nesouhlas odpovídajícím srozumitelným a vážným způsobem projevíte. Zde však právní teorie nevylučuje, že podmínka pro možné vyslovení nesouhlasu druhým manželem bude splněna, nejen pokud dluh vznikne proti jeho vůli, ale i když vznikne bez jeho vědomí a vůle. Je však vždy právně jistější výslovný nesouhlas projevit vůči manželovi, věřiteli a dalším zainteresovaným osobám.

Ustanovení § 732 občanského zákoníku stanoví, že pokud vznikne dluh jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli (tedy toho kdo peníze vymáhá, nebo jehož jménem jsou peníze vymáhány) bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, jíž by představoval podíl dlužníka (tedy zde manžela) pokud by bylo společné jmění zrušeno či vypořádáno. Dluh by tedy byl de facto hrazen jen z manželovy pomyslné „poloviny“ společného jmění. Vaší pomyslné části společného jmění by se daná situace tedy nedotkla. Pokud by došlo k nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci), pak Vaší obranou by měl být návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. V rámci tohoto řízení by pak jako předběžná otázka měla být řešena výše podílu obou manželů na potenciálním vypořádání společného jmění.

Odpovídá: Mgr. Veronika Ježková