Otázka:

Dobrý den, myslím, že jsem se stala obětí “stalkingu” po internetu. Opakovaně dostávám nevyžádanou poštu, opakované emaily, mám pocit stálého "sledování" po sociálních sítích, komunikace o kterou nestojím a která mě spíše "straší". Můžete mi poradit?

Odpověď:

Tzv. stalking je v trestním zákoníku, zákoně č. 40/2009 Sb., upraven v § 354 jako trestný čin „nebezpečné pronásledování“. Jedná se o situaci, kdy někdo dlouhodobě pronásleduje jiného tím, že

-       vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým (tj. rodině, partnerovi)

-       vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

-       vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

-       omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

-       zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.

V rámci tohoto dotazu se zaměříme na stalking (nebo také nebezpečné pronásledování) prostřednictvím internetu (tedy jednoho z prostředků elektronických komunikací).

Aby kyberstalking mohl být posouzen jako trestný čin, musí být splněna podmínka, že jednání stalkera (tedy pachatele) je způsobilé vyvolat v oběti důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Není nutné, aby pachatel přímo vyhrožoval, že Vám ublíží, avšak musí se jednat o jednání, které je způsobilé vyvolat ve Vás důvodné obavy.

Také se musí jednat o dlouhodobější pronásledování. Zákon sice neuvádí, jak dlouho má takové dlouhodobé pronásledování trvat, podle soudní praxe však jde minimálně o 1 měsíc (záleží ale také na intenzitě pronásledování).  

V praxi Vám pachatel například delší dobu neustále posílá nevyžádané e-maily, nebo Vás kontaktuje na sociálních sítích apod., a to takovým způsobem, že se obáváte, že by Vám nebo Vašim blízkým mohl ublížit. 

Co dělat v takovém případě?

Pokud pachatele znáte, dejte mu jasně najevo, nejlépe písemně či e-mailem (ale raději nikoli osobně!), že o jeho pozornost nestojíte, a vyzvěte jej, aby Vás přestal kontaktovat. Toto písemné sdělení si uschovejte, a stejně tak ani nemažte e-maily a jakékoli další zprávy od pachatele. Ty pak budou sloužit jako důkaz v případném soudním nebo přestupkovém řízení.

Pokud ani po té pachatel nepřestane s obtěžováním, nebo pokud pachatele neznáte či nemůžete kontaktovat, je na místě obrátit se na Policii České republiky s trestním oznámením. Už sama skutečnost, že pachatel ani po přímé výzvě od Vás nepřestane s obtěžujícím jednáním, může nasvědčovat tomu, že pachatel může být nebezpečný.

Dalším opatřením je změna e-mailové adresy apod., to však nemusí pachatele vždy zastavit, zejména pokud je schopen zjistit i Vaši novou adresu.  

Závěrem uvádíme, že za trestný čin nebezpečného pronásledování hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok nebo uložení zákazu činnosti, případně odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, pokud spáchá tento trestný čin vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní, nebo nejméně se dvěma osobami.

Odpovídá: právnička týmu Advocats for Women