Otázka:

Pořád nemám dost odvahy odejít z manželství, kde mě nic nečeká a kde jsem čím dál utrápenější. Manžel se mnou - zřejmě jako forma trestu-1,5 roku intimně nežije, takže nemám vlastně žádnou motivaci ve vztahu zůstávat. Nidky to už nebude lepší, není naděje na změnu. jeho reakce jsou čím dál zkratovější a patologičtější, nic jsem neudělala dobře, děti(dospělé) se nevyvedly, já jsem začala s nedůvěrou, atd. Jsem z toho tak unavená, že skoro nedokážu přemýšlet. navenek je ovšem manžel "okouzlující společník", takže ani moje maminka mi nevěří, že by to mohlo být tak špatné. Teď se má prodávat činžovní dům, kde jsme spolumajitelé(1/3), vedeno je to jako SJM. Mám dotaz: je možné, až to bude R.K. posílat na účet, že by to poslala jemu zvlášť a mně zvlášť? Obávám se, že ne. Ale pakliže to pošle na jím vybraný účet, je možné, že se zmocní celé(dosti vysoké) částky, a já na ni nedosáhnu, resp. on ji může utrácet a investovat podle své chuti... Prozatím jsem nezvažovala rozvod. Je možné nějak oddělit majetek i během nerozvedeného manželství? Existuje něco jako "odluka", jak to bylo kdysi? Společený život 7 dní v týdnu mě vysiluje, i když mám svým způsobem manžela stále ráda. Ale frustruje mě moje bezvýchodná situace, a když nejsou doma ani děti(proč asi??), ani láskyplný důvěrný vztah, připadám si stále víc jako single, která by mohla žít jinde a být aspoň trošku šťastná. Oba jsme VŠ, manžel podniká, já nedělám "nic", vždy jsem žila JEHO život a pomáhala s jeho agendou. Díky moc za odpověď!!

Odpověď:

Dobrý den,

Z Vašeho dotazu usuzuji, že ke konkrétním právním krokům, resp. k podpisu kupní smlouvy na třetinu nemovitosti, kterou máte ve společném jmění manželů, ještě nedošlo.  
Podle ustanovení § 145 odst. 2 občanského zákoníku, obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný. Prodej nemovitosti ve společném jmění manželů zcela jistě přesahuje „obvyklou správu majetku“, a proto jsou k prodeji podílu nutné podpisy obou manželů. Bez Vašeho souhlasu není možné, aby manžel nemovitost prodal. Tím Vám vzniká prostor pro určité vyjednávání ohledně obsahu smlouvy o převodu nemovitosti, včetně otázky, na jaký účet (nebo účty) má realitní kancelář zaslat peníze.  
Pokud jde o změny rozsahu společného jmění manželů, občanský zákoník umožňuje tyto změny provést smlouvou mezi manžely uzavřenou ve formě notářského zápisu. To by však vyžadovalo ochotu Vašeho manžela takovou smlouvu uzavřít. Bez souhlasu manžela je to možné podle § 148 občanského zákoníku: (odst. 1) Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. (odst. 2) Dále na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. (odst. 3) Je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle odstavce 2 vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není podnikat
elem, rozdělí se mezi ně příjmy z podnikání v poměru stanoveném písemnou smlouvou; nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy rovným dílem. Institut „odluky“ v našem právním řádu nyní neexistuje.

Odpovídá: právnička týmu Advocats for Women