Otázka:

Dobrý den, manžel byl od narození syna /6,5/ hodně agresivní, vzteklý, oplzle mi nadával, ponižoval mě, použil více méně cokoliv, aby mohl říct, že mé činy jsou namířené cíleně proti němu a všechno to dělám schválně /třeba jsem schválně posunula odkapávač na nádobí o 3 cm, abych úmyslně zničila kuchyňskou linku/. Všechno se to odehrávala i před synem, kdy mi nadával, říkal, že nemám právo žít, že mám vypadnout a podobně. Jsem kvůli jeho chování klientkou intervenčního centra v Praze a také jsem několikrát kontaktovala policii, když na mě byl agresivní. Na to se manžel v září 2011 odstěhoval, protože on přece nebude žít s někým, kdo si dovolí na něj říct, že je násilný a agresivní. V říjnu 2011 mi byl syn svěřen do péče a manželovi nařízeno placení výživného ve výši 5500 korun, které ale neplatí. Za celou dobu zaplatil jednorázově 3000 korun. Mám informace, že neplacení výživného je trestné po 4 měsících neplacení a mám v plánu podat trestní oznámení. Potřebuji vědet, jestli je neplacení výživného trestní i v tomto případě, když zaplatil jenom jednou a i to méně, než měl. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji následující. Trestný čin zanedbání povinné výživy je upraven v § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění: Odst. 1) „Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Odst. 2) „Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."
Odst. 3) „Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán."

Skutečně se tedy jedná o čtyřměsíční zákonnou lhůtu, která je potřeba k tomu, aby neplacení výživného bylo trestným činem. Vzhledem k tomu, že má otec soudem stanovenou výši vyživovací povinnosti, a tuto neplní řádně ani včas (zaplatil pouze jednorázově a pouze nižší částku), je možné u soudu, který rozhodoval o výživném, podat návrh na výkon rozhodnutí. V tomto návrhu odkážete na pravomocné rozhodnutí soudu o výchově a výživě nezletilého (rozhodnutí bude mít soud ve spisu), uvedete, kdy a jakou částku otec již zaplatil a navrhnete, aby soud nařídil výkon rozhodnutí pro neplacení výživného. Doporučuji před tím zaslat manželovi doporučený dopis s dodejkou, ve kterém jej vyzvete, aby plnil svou vyživovací povinnost vůči nezletilému, vyčíslíte částku, kterou Vám na výživném dluží, a pohrozíte mu, že podáte trestní oznámení a budete plnění jeho povinnosti vymáhat prostředni
ctvím soudu. Kopii tohoto dopisu s dodejkou si uchovejte pro případné soudní řízení, případně pro potřeby vyšetřování trestného činu zanedbání povinné výživy. Zároveň doporučuji celou situaci oznámit rovněž příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí (který nezletilého zastupoval v řízení o výchově a výživě jako opatrovník).
S pozdravem

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women