Otázka:

Dobrý den, mám dotaz, protože si nevím rady.V květnu 2008 měla proběhnout přestupková komise, ale z důl. důvodu byla odložena.Mělo se řešit napadnutí mne u domu býv. manželem - stalkerem , hrubé a vulgární nadávky na moji osobu, SMS, vyhrožování smrtí mému příteli... Jsem 4 roky obětí stalkingu a teprve před půl rokem jsem se začala velmi ntenzivně bránit a nenechat se odbýt na policii a vše hlásit, hlásit. Jenže z tohoto všeho stále není nic. Teď naposledy byl zproštěn všeho obvinění, protože např. přítel řekl nadávky na moji adresu sice stejně, ale převráceně- takže prý není věrohodný,já zas neměla svědka, který viděl, že mne na dvoře napadl(a to již poněkolikáté též řešeno komisí), takže nic, že vyhrožoval smrtí- nic. Chtěla jsem se zeptat, pokud jsme již jednou byli předvoláni a nemohli přijít, takže se věc odložila, je možné, aby se dodatečně v následujícím termínu doplnilo řízení o další věc a já byla předvolána jako obviněná? dokonce z toho, že jsem mu údajně,když obcházel náš dům žekla : "Jdi do pr..." jsem naprosto šokovaná, je-li možné toto přijmout na policii jako obvinění a dát k přestupkové komisi, nebyla jsem ani u výslechu na policii(k tomuto dodatečnému obvinění) a navíc zde řešíme velmi závažné věci které hraničí s lidskostí.(vyhrožuje,ničí majetek,napadá, SMS,telefonáty,sleduje mne i lidi kteří jsou mi blízcí...) Je možné, aby neustále nedocházelo k postihu tohoto člověka a navíc jsem začala být obviňována já? Je možné přijmout na policii toto obvinění - proti občanskému soužití - které navíc udal do doby, kdy byl přistižen na cizím pozemku? Děkuji Vám předem za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se pozdní odpověď způsobenou prázdninovým provozem...

V případě, který popisujete, bylo protiprávní chování Vašeho partnera pravděpodobně kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a), eventuálně písm. c). Tyto přestupky můžete oznámit na Policii ČR, ale řeší je přestupkové komise příslušných obecních (městských) úřadů. Přestupek podle § 49 odst. 1 písm. a) je navíc ještě přestupkem návrhovým - tzn. že se projedná pouze na návrh postižené osoby, který tato osoba musí podat do tří měsíců ode dne, kdy se o přestupku dozvěděla. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Pokud toto není splněno, může správní orgán věc odložit nebo přestupek vůbec neprojednat. Pokud jste se z prvního jednání o přestupku řádně omluvili, mělo by být jednání odročeno na jiný termín, ne odloženo. Správní orgán věc může odložit jen z důvodů uvedených v § 66 přestupkového zákona. Zároveň nemůže „doplnit" řízení o další věc, ve které jste obviněná Vy, neboť se v tomto případě dle mého právního názoru jedná o dvě odlišná řízení o dvou rozdílných přestupcích s různými obviněnými (v jednom Váš bývalý partner a v druhém Vy). Dále k Vašemu dotazu mohu uvést, že Policie ČR je povinna přijmout jakékoliv oznámení o přestupku a postoupit jej správnímu orgánu k projednání, kde teprve v rámci dokazování se zjišťuje, zda se skutek stal, zda je přestupkem a zda jej obviněný skutečně spáchal. Policie by Vás v tomto případě tedy nevyslýchala, ale podáváte vysvětlení správnímu orgánu, kterému byla věc postoupena. V rámci tohoto projednávání můžete uvést i skutečnost, že se pohyboval na cizím pozemku apod.

Co se týká Vašeho konstatování, zda je vůbec možné dosáhnout postihu bývalého partnera - většina těchto případů má následující průběh - oběť v dobré víře podá návrh, na podporu svých tvrzení má pouze svojí výpověď, v lepším případě svědky, což však ve většině případů bývají lidé z blízkého okolí oběti. Správní orgán vyhodnotí tyto svědky jako nevěrohodné. Výsledkem takového řízení je pak tzv. „tvrzení proti tvrzení", řízení je zastaveno, pachatel nepotrestán a oběť mnohdy ještě zaplatí náklady řízení. Jedinou obranou v takto nastaveném právním prostředí je hodnověrně prokázat, že obviněný skutek skutečně spáchal, například svědeckou výpovědí (sousedi, další pokud možno nezúčasněné osoby), nahrávky, zadokumentované sms zprávy apod. (záleží však na správním orgánu, zda tento důkaz připustí), podrobné lékařské zprávy v případě fyzického napadení apod. Další možností je se odvolávat proti rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení. Mnohdy má odvolací orgán jiný právní názor. Dokážu si představit v jaké situaci se nacházíte a chápu, že je velmi obtížné tyto důkazní prostředky získat, ale dokud nebude účinný nový trestní zákon, který stalking bude kvalifikovat jako trestný čin, praxe se asi moc nezmění.

S pozdravem

 

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats