Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Moje maminka se podruhé vdala, manželství ze začátku docela fungovalo, ale teď už pár let je to peklo. Maminky manžel se od ní nechá živit, nedává jí žádné peníze na společné bydlení. Přitom je na ní hrubý, neustále sleduje, kde je s kým se stýká. Když hlídala vnoučata ( střídá se v hlídání s mojí tchýní) tak si jezdil ověřovat ke tchýni jestli opravdu maminka hlídala. Je to velmi potupné i pro mě. Maminka se chtěla rozvést, ale žádost o rozvod nakonec stáhla, má hrůzu jakou kampaň její manžel rozpoutá, až začne rozvod probíhat. Už teď jí všude pomlouvá, vyprávějí si o ní i lidé co vůbec nezná. Moc se tím trápí a mám strach, aby z toho neonemocněla. Dohodly jsme se, že se maminka přestěhuje k nám a změní si k nám i trvalé bydliště. Byt ve, ve kterém s manželem žije je můj. Mám nějakou možnost vystěhovat maminky manžela ze svého bytu. On zde má trvalý pobyt a maminka bude mít trvalý pobyt v mém domě na jiné adrese.Vzhledem k tomu, že je maminky manžel neustále bez peněz a hraje na automatech budeme mít problémy, aby si tento byt platil. A já to za něj rozhodně platit nechci. Žádnou nájemní smlouvu nemáme sepsanou.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud bych měla odpovědět pouze na dotaz ohledně Vašeho bytu je možné dotyčného pána vystěhovat, ale nebude to úplně jednoduché.

 

Především žije ve Vašem bytě a vy jako majitelka nemusíte souhlasit, aby kdokoli cizí byt obýval. Pokud sám na Vaši žádost neodejde a neodhlásí si trvalé bydliště, bude jistým způsobem Váš nájemník. Nepředpokládám, že tak dobrovolně učiní, tudíž by bylo vhodné uzavřít nájemní smlouvu na základě níž musí platit nájemné a nájem bytu bych stanovila na dobu určitou. Nájem v tomto případě končí uplynutím této doby. V případě nájmu na dobu neurčitou je nutné vypovědět nájem písemně a výpovědní doba nesmí být kratší než tři měsíce. Důvodem pak může být neplacení nájemného řádně a včas. Pak máte možnost dát tomuto pánovi výpověď z nájmu bytu dle ust. § 711 odst. 2 písm. b). Formou soudní výpovědi (s přivolením soudu) pak můžete také uplatnit výpověď dle ust. § 711a, kdy je důvod, že potřebujete byt pro sebe.....

Druhou možností je návštěva na příslušném obvodním úřadu, kde dáte žádost o zrušení trvalého bydliště pro tohoto pána. Jako důvod můžete uvést, že pán nehradí nájem ani služby, obývá byt bez vašeho souhlasu, s Vaší matkou nežije a v případě, že má kam jít, uvedete jinou adresu.... V případě,že by úřad trvalé bydliště pánovi zrušil, jste oprávněna vyměnit zámky a pána okamžitě vystěhovat.

 

Dalším důvodem vystěhování je rozvod s Vaší matkou, ale to je poměrně zdlouhavější proces, se kterým by měla souhlasit především ona.

Odpovídá: právnička projektu AdvoCats for Women