Otázka:

dobrý den, chtěla bych se zaptat, od kolika let dítěte může být svěřeno do střídavé péče? přítel mi bije a já nechci , aby se mohl vídat s naší měsíční dcerou, ale toho prý nedocílim, když bil jen mě a ne ji. mam o ni ale strach, on je také závislý na lehkých drogách a neni na něj spolehnutí. děkuji

Odpověď:

Vážená paní,

žádná věková hranice pro svěření dítěte do střídavé péče není stanovena.
Při rozhodování soudu o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu kdo dosud kromě řádné péče dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Tyto podmínky soud zkoumá i v případě, že rodiče uzavřou dohodu.

Pokud tedy otec dítěte projevuje násilné sklony, a není rozhodné, zda se tak děje „pouze" vůči vám, užívá drogy a jeho způsob života není zárukou, že by se dokázal o dítě řádně starat, nelze předpokládat, že by soud svěřil dítě do jeho výchovy, a to ani v rámci střídavé formy výchovy. Z důvodu chování otce dítěte by se v rámci řízení o úpravu poměrů dítěte měla spíše zkoumat otázka, zda soud ponechá otci právo se s dítětem stýkat, nebo naopak styk dokonce zakáže.

Pokud tedy s přítelem nežijete a neplatí vám výživné na dceru, obraťte se na příslušný orgán sociální péče o děti, kde vám pomůžou sepsat návrh na zahájení řízení o úpravu poměrů nezletilého dítěte, ve kterém budete navrhovat, aby dcera byla svěřena do vaší péče a otci stanovena vyživovací povinnost. Současně můžete žádat o úpravu styku otce s dcerou. Sociální pracovnici informujte o násilném chování partnera vůči vám, o jeho drogové závislosti a případných dalších problémech, které by mohly ohrožovat výchovu vaší dcery. Tyto skutečnosti jsou pro rozhodování o svěření dcery do vaší péče velmi významné.

S pozdravem


Odpovídá: právnička týmu AdvoCats