Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se společného jmění manželů po rozvodu. Jsem sociální pracovnice Oblastní charity Sušice a s žádostí o pomoc se na naší organizaci obrátila žena po rozvodu. Její bývalý manžel po ní chce, aby se podílela na splácení dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Jedná se o dluhy na elektřině, odběr elektřiny je psán na bývalého manžela. Mezi sebou mají písemnou dohodu o vypořádání se společného jmění. Paní má obavy z toho, aby se na splácení exekuce nemusela podílet. Je platná písemná dohoda mezi manželi? Bude se muset paní podílet na úhradě dluhů, které si způsobil sám bývalý manžel? Děkuji předem za odpověď! S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,
v prvé řadě píšete, že paní je již rozvedená, znamená to tedy, že společné jmění manželů zaniká dnem zániku manželství. Zanikne-li SJM, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vyhází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželsví jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Pokud bylo vypořádní SJM provedeno dohodou mezi manžely, samozřejmě platí tato dohoda. Neznám její znění, ale mělo by být jasně stanoveno jakým způsobem budou hrazeny případné dluhy, tedy práva věřitelů nesmí být dohodou dotčetna. Po zániku manželství, a tedy i SJM každý hradí své náklady ze svého a není oprávněn je požadovat od bývalého manžela. Pokud však nadále bývalí manželé užívají společný byt apod. jsou povinni podílet se každý na úhradě spotřebovaných služeb. Ohledně exekuce z dotazu nění jasné, na koho byla uvalena a kdy se tak stalo. Pokud si dluhy způsobil bývalý manžel sám a po zániku manželství, odpovídá za ně sám. Pokud se tak stalo za trvání manželství je třeba prokázat, že o nich druhý manžel nevěděl a nepodílel se na nich. Je zde pak ještě možnost návrhem podaným k soudu žádat o odlužení (insolvenční návrh).

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women