Otázka:

Dobrý den, děkuji Vám za tuto poradnu,ale bohužel jsem tu podobný případ nenašla, tak doufám, že mi poradíte. Jsem 4 a půl roku od manžela, 2 roky jsme rozvedení. Mám svěřeného 7letého syna v péči. Od manžela jsem odešla kvůli stupňovaným neschodám, ke kterému se přidalo i fyzické násilí. Mám z toho období zápis od lékaře, ale nikdy jsem ho u soudu nepoužila. Manžel je dobře postavený, má známé na policii a dobré právníky. Je to typ člověka, do kterého by nikdo nic takového neřekl. Z této stránky jsem ho bohužel poznala jen já a o to je to těžší. Všechen majetek atd. zůstal jemu, protože jediné, co jsem chtěla, byl můj syn. Poslední rok manželství mne psychicky terorizovat a dělá to stále. Vyhrožuje, uráží mne, píše SMS, vyhlašuje mi boje a obrací vše proti mne. Před půl rokem jsem se odstěhovala 150km k příteli a vychováváme s ním i jeho syna. Manžel koupil malému telefon a neustále mne terorizuje i pomocí tohoto telefonu. Vyzvídá, kde jsem, co dělám, jak se o něj starám, ponouká ho, aby volal, když se mu nebude něco líbit, nechá si mne i přítele volat k telefonu.... Je to strašné. Myslela jsem si, že po tolika letech¨to ¨není možné, ale opak je pravdou. Ničí to celý můj život. O syna se stará vzorně, syn ho má rád a já nikdy neovlivňovala jejich vztah. Má ho, kdy chce, nebráním komunikaci, se tchýní vycházím. Prosím,pomozte!

Odpověď:

Dobrý den,

Chování Vašeho býv. manžela tak, jak ho popisujete je jednoznačně „stalkingem". Z hlediska psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Mezi nejdůležitější znaky stalkingu patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby, nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Jde o demonstraci síly pachatele stalkingu pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasílání různých zásilek atd. Zprávy mohou být urážející, nevkusné či zastrašující.

Tolik definice. Bohužel, v našem trestním zákona není stalking jako trestný zakotven, a není ani v zákoně o přestupcích.

Pokud tedy v praxi dojde k pronásledování, může naplnit znaky trestného činu pouze s dalšími projevy útočníka. Z pohledu občanskoprávního by se pak mohlo jednat o porušování práva na ochranu osobnosti. To je jediný způsob jak se bránit stalkingu soudně. Žaloba na ochranu osobnosti - pokud byste jí podávala - musí být řádně podložena prokazatelnými důkazy, dopisy, e-mailové zprávy, výpovědi svědků, lékařské zprávy Vašeho lékaře (nejlépe psychiatra) o důsledcích stalkingu na Vaše zdraví.

Jiná cesta není a nemohu Vám nic víc poradit. Každopádně by žalobu na ochranu osobnosti, která není tak jednoduchá, měl vypracovat zkušený advokát. Přeji Vám hodně štěstí.

Odpovídá: právnička projektu AdvoCats