Otázka:

Dobrý den, jsem 10 let vdaná, máme jedno dítě. Asi 7 let naše manželství není, tak jak by mělo být. Po MD jsem nemohla najít práci. Manželovi se to nelíbilo, nechtěl mě živit. Platil pouze nájem za byt a ze začátku přispíval 2000 Kč na domácnost. Brala jsem sociální dávky, ze kterých jsem platila školku, oblečení, potraviny,atd. Postupem času na domácnost už nepřispíval a platil pouze nájem. Teď se chceme rozvádět, manžel chce polovinu hodnoty bytu a za dobu společného bydlení chce ode mne polovinu nájmu, co platil. Chtěla bych se zeptat, jestli bude při rozvodu přihlíženo na to, že manžel nepřispíval na domácnost a veškeré výdaje naše syna (škola, oblečení, léky atd.). Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Při vypořádání společného jmění manželů, které nastupuje až po právní moci rozsudku o jeho rozvodu, má každý z manželů nárok na polovinu hodnot získaných za trvání manželství; manžel má tedy obecně nárok na polovinu hodnoty bytu. Nemá nárok na to, abyste mu cokoliv vracela v souvilosti s náklady na nájem či domácnost, které vykonával-platí zásada, že každý z mnaželů se podílí na krytí společných potřeb podle jeho možností. Vy naopak - pokud Vám nepřispíval na výživu syna, můžete od data, kdy tak přestal činit, nejdéle však za dobu tří let požadovat, aby vám dlužné výivné uhradil. Protože mají mnaželé právo na stejnou životní úroveň, můžete požadovat, aby vám ode dne podání návrhu hradil výživné pro Vás. V daných případech bývá vhodné využít i institutu předběžného opatření.
Protože však při odpovědi na Váš dotaz neznám konkrétní situaci, berte odpověď jen jako orientační. Doporučovala bych vám zkonzultovat celou záležitost s advokátem/advokátkou.

 

 

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women