Otázka:

Dobrý den.Moc prosím o radu,jsem již bezradná.Jsem přes 16 let vdaná.14 let jsme bydleli v rodinném domku u mých rodičů.V roce 2006 získal manžel dědictvím rodinný domek svých prarodičů. Ten jsme v roce 2007 začali přestavovat k našemu trvalému bydlení.On investoval do oprav domku,já do zařízení.Ze svého dřívějšího bydlení jsme si přivezli jen drobnosti,část nábytku,jinak vše bylo rodičů.Na konci roku 2007 jsme se přestěhovali.Od té doby mne manžel začal urážet,ponižovat,začal se toulat,byl zlý.Navíc jsem mu musela každý druhý měsíc dávat celou svou výplatu.Potraviny a ostatní potřeby jsme platili z této výplaty,tak i ve stejné částce z jeho výplaty ob měsíc-střídání.Letos začal mluvit o rozvodu.Našel si přítelkyni,u které už tráví poměrnou část dní v týdnu.Nabízí mi variantu,kdy bych s dětmi mohla po rozvodu bydlet v tomto domku nebo variantu druhou,kdy bychom se zatím nerozváděli a vše by zůstalo při starém jako doposud. .To znamená tedy pouze formální manželství s tím,že už by si každý žil podle svého.Nevím,co mám dělat,na co přistoupit.S přítelkyní to myslí vážně,ale stěhovat se k ní nechce a ona sem také ne.Bydlení zatím nemám,výplatu poměrně malou,peníze ušetřené kromě spoření žádné.Máme dvě děti ve věku 15 a 13 let,ke kterým si jejich táta nenašel nikdy citovou vazbu.Na stranu druhou vlastní auto a tak se mi zhruba posledních pět let stará o běžný nákup/market vedle jeho pracoviště/Moje zaměstnání je,bohužel v obci,kde není žádný obchod.Objede s nimi i lékaře,které jsem s nimi dříve objížděla já.Nejraději bych přistoupila na rozvod,ale bojím se,že příjdu o vše,jsem bezradná.Jeho arogantní chování se letos hodně vystupňovalo.Moc děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

K Vašemu dotazu ohledně rozvodu a věcí s ním souvisejících mohu zatím jen
přispět obecnou radou. Rozvod může být bud nesporný (dohodnutý) nebo sporný
na návrh jednoho z manželů.
Pokud jde o rozvod dohodnutý, podává se spolu s návrhem na něj především
návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí, tj. komu budou svěřeny do péče,
jaké bude druhý rodič platit výživné, případně jak se bude druhý rodič s
dětmi stýkat (v případě Vašich dětí by asi poslední věc - styk s nimi
nepřipadal v úvahu - jsou už velké). K rozvodové žalobě se musí připojit:
Dohoda o vypořádání společního jmění manželů a Dohoda o úpravě dalšího
bydlení. Dohody musí být podepsány ověřeně. V návrhu na rozvod stačí uvést,
že manželství neplní svoji funkci, že je rozvráceno, že manžel má jinou
partnerku - ale manžel musí podepsat, že se k návrhu na rozvod připojuje.

Pokud není reálné, že byste dosáhla sepisu dohod a přípojení se manžela k
návrhu na nesporný rozvod, pak byste podala především opět návrh na úpravu
poměrů nezletilých dětí , jak jsem uvedla již shora a současně návrh na
rozvod manželství. Soud by v takovém případě zkoumal, zda je manželství
trvale rozvráceno, dokazovalo by se, event. by vypovídali svědci. Nakonec by
rozvod soud rozsudkem schválil. Neřešil by ovšem jak vypořádání společného
jmění manželů, tak úpravu budoucího bydlení. To by pak v případě nedohody,
musel být další spor.

Na děti manžel platit musí a to po celou dobu , kdy se budou řádně
připravovat na své budoucí povolání, tj. studovat, být v učebním poměru.
Jeho povinnost v takovém případě nekončí zletilostí dětí.

Protože jste v jeho rodinném domku hlášena Vy i Vaše společné děti, nemůže
Vás manžel bez dalšího vystěhovat, ale musí Vám zajistit náhradní bydlení na
stejné úrovni, jakou má Vaše bydlení nyní. Pokud to neudělá nejste povinna
se z domku vystěhovat.

Poslední rada by snad byla, abyste manželovi navrhla, ať o rozvod požádá on,
abyste se sepisem dokumentů, které jsem shora uvedla, neměla potíže a tím
pádem i vydání za případné právní zastoupení.

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women