Otázka:

Může muž, který platí výživné na děti si tuto stanovenou částku sám ponižovat o z vlastní vůle zakoupené věci či služby dítěti nebo pro dítě (např.boty, bundu, benzín, kolotoč)atp.? Děkuji. Petr M.

Odpověď:

Dobrý den,

výživné na nezletilé dítě určí soud, nebo případně soud schválí dohodu rodičů o výši výživného (§ 86 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině), povinný rodič nemůže tuto částku nijak svévolně snižovat. Pokud to takto praktikuje, je na místě obrátit se na soud s návrhem na výkon rozhodnutí (exekuci) ohledně dlužného výživného.

S pozdravem,
právnička týmu AdvoCats For Women

Odpovídá: Právnička týmu AdvoCats for Women