Otázka:

Několik let jsem žila s manželem alkoholikem,díky jeho chování a situací,které toto "soužití" provázely, jsme já i děti skončily v dlouhodobé péči psychiatrů a psychologů.Mohu podat žalobu pro psychickou újmu na zdraví? Pokud je tato možnost,jak tuto žalobu správně formulovat a co k takové žalobě musím dokladovat. S poděkováním P.

Odpověď:

Dobrý den,
náhradu škody, resp. újmu na zdraví můžete žádat. Podstatné je, že máte lékařské zprávy - finanční ohodnocení újmy na zdraví "oceňuje" bodovým systémem lékař. Promlčecí doba je 10 let. Z Vašeho dotazu není zřejmé, kdy jste se museli léčit a zda máte trvalé následky. Bohužel nemám dostatek informací. Např. zda probíhalo trestní řízení proti manželovi, jak znějí lékařské zprávy, tedy zda je z nich patrný důvod Vaší léčby apod. Formulace žaloby je obsáhlejší úkon, který Vám může připravit a podat advokát.

Odpovídá: právnička týmu AdvoCats for Women