Novinky

Naše nejnovější publikaci nyní zakoupíte online!

3. 7. 2017

Setkáváte se v rámci své práce s obětmi domácího násilí? Nebo právě píšete bakalářskou nebo…  | více...

proFem na mezinárodní konferenci v Plzni

19. 6. 2017

Dne 22. 6. 2017 se v Plzni konala Mezinárodní konference na téma genderově podmíněné násilí. Se…  | více...

IDT v Příbrami, Berouně, Benešově

31. 5. 2017

V dubnu a v květnu tohoto roku proběhlo již XIII. setkání IDT v Příbrami a VI. setkání v Benešově a…  | více...

Odborná diskuze "Znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy"

30. 5. 2017

Dne 30.5.2017 jsme společně s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity a pod…  | více...

Přednáška na téma domácí násilí v Benešově

26. 5. 2017

Rádi bychom vás pozvali na přednášku pro širokou veřejnost na téma domácí násilí, která se bude…  | více...

Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí

11. 5. 2017

Dne 11. května proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádal setkání Interdisciplinárního…  | více...

Podpořte nás na Burze filantropie

13. 4. 2017

proFem se letos se svým projektem zúčastní akce Burza filantropie v Benešově.  | více...

Obcházení zákona o bezplatné právní pomoci

22. 2. 2017

Reakce právniček a právníků proFem o.p.s. na zprávu uveřejněnou dne 21.2.2017 na serveru novinky.cz…  | více...

proFem v roce 2016

20. 2. 2017

Rok 2016 se nesl v duchu zásadních změn. Profem o.p.s. nadále pomáhá obětem domácího násilí v novém…  | více...