Novinky

Naše nejnovější publikaci nyní zakoupíte online!

Setkáváte se v rámci své práce s obětmi domácího násilí? Nebo právě píšete bakalářskou nebo…  | více...

proFem na mezinárodní konferenci v Plzni

Dne 22. 6. 2017 se v Plzni konala Mezinárodní konference na téma genderově podmíněné násilí. Se…  | více...

Právní úprava trestného činu znásilnění podle Istambulské úmluvy

Jaký je rozdíl mezi pojetím trestného činu znásilnění dle trestního zákoníků a dle Istambulské…  | více...

Evropská unie podepsala Istanbulskou úmluvu!

16. 6. 2017

Evropská unie učinila další zásadní krok vstříc účinnějšímu řešení problematiky domácího násilí a…  | více...

Pozvánka na Burzu filantropie

5. 6. 2017

Přijďte nás podpořit na Burzu filantropie v Benešově!  | více...

IDT v Příbrami, Berouně, Benešově

31. 5. 2017

V dubnu a v květnu tohoto roku proběhlo již XIII. setkání IDT v Příbrami a VI. setkání v Benešově a…  | více...

Odborná diskuze "Znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy"

30. 5. 2017

Dne 30.5.2017 jsme společně s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity a pod…  | více...

Přednáška na téma domácí násilí v Benešově

26. 5. 2017

Rádi bychom vás pozvali na přednášku pro širokou veřejnost na téma domácí násilí, která se bude…  | více...

Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí

11. 5. 2017

Dne 11. května proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádal setkání Interdisciplinárního…  | více...

  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • >>
  • Stránka 1 z 23