Kateřina Mužíková

Právnička
+420 774 433 027
katerina.muzikova@profem.cz

V roce 2018 absolvovala studium na Právnické fakultě UK v Praze. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kanceláří, ale také v rámci stáže u Ministerstva zahraničních věcí či na krátké stáži u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku.
Problematice domácího násilí se věnuje dlouhodobě ve svých akademických pracích. Od roku 2017 pak působila jako dobrovolnice v organizaci proFem, nyní zde působí jako právnička.