Dana Pokorná

Vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice
Pobočka: Praha
+420 774 433 034
dana.pokorna[zavinac]profem.cz

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce a sociální politika. Od roku 2005 pracovala v o.s. Rosa, kde se specializovala na odborné psychosociální poradenství obětem domácího násilí a v roce 2008 nastoupila do o.p.s. Živá paměť, kde vedla Poradnu pro oběti nacismu. Absolvovala odborný výcvik v základní krizové intervenci a 5letý psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci s traumatem. Od roku 2012 provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Od roku 2014 přednáší problematiku domácího násilí na katedře psychologie FF UK v rámci programu celoživotního vzdělávání pro výchovné poradce. Je spoluautorkou publikace Partnerské násilí. Do proFem nastoupila v květnu 2018.