Kateřina Dragounová

Psycholožka
Pobočka: Příbram
poradna@profem.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Masarykovy univerzity v Brně. V rámci vzdělávání se zaměřuje na práci s dětmi, sociální  práci s rodinou a práci s traumatem. Má ukončený kurz základní krizové  intervence. Absolvovala sebezkušenostní výcvik  v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR). Aktuálně působí jako psycholožka v Sociální poradně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. V organizaci proFem spolupracuje  externě od prosince 2014. Dřívější zkušenosti získala jako  konzultantka na Dona lince Bílého kruhu Bezpečí, a jako psycholožka  Vězeňské služby České republiky.