Michaela Lipková

Psychoterapeutka
Pobočka: Praha
poradna@profem.cz

Vystudovala obor pedagogika se specializací na poradenství a pedagogiku sociálního rozvoje na FF UK v Praze. Má výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity, systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, Postgraduální kurz v léčbě obezity. Nyní je v postgraduálním vzdělávání v Gestalt terapii a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. od roku 2010 spolupracuje se Sociální klinikou a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. V minulých letech pracovala v azylovém domě Dům Naděje Praha a v terapeutické komunitě Magdaléna, o.p.s. S proFem splupracuje od roku 2014.