Eva Průšová

Psychoterapeutka
Pobočka: Beroun
poradna@profem.cz

V proFem působí od března 2018. Pracuje jako terapeutka v modalitě gestalt. Tento psychoterapeutický směr pracuje se sebepřijetím, osobním růstem, uvědomováním si vlastních pocitů,dále se zaměřuje na prožívání a vnímání.

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Praze UK, obor český - ruský jazyk a v
současné době dokončuje obor Teologické nauky na Katolické teologické
fakultě UK.V červnu 2018 absolvovala kurz kompletní krizové intervence.

Dále také pracuje se závislými lidmi, věnuje se tématu úmrtí dítěte, významu
utrpení a jeho transfomaci v užitek v rámci disertační práce na Evangelické
teologické fakultě UK.

Dříve pracovala v business sféře, v roce 2011 se přesunula do neziskového
sektoru jako fundraiser, pracovala také jako lektor.