Jana Hrazdilová

Psychoterapeutka
Pobočka: Praha
poradna@profem.cz

 Pracuje jako vedoucí služeb pro rodiny v organizaci Letní dům z.ú. Pracuje s ohroženými rodinami na zlepšování jejich složitých situací, podílí se na podpůrných aktivitách pro pěstounské rodiny a organizačně zajišťuje chod jednotlivých aktivit. Studovala sociologii v Praze a sociální práci v Brně, má vzdělání v systemické psychoterapii. Dlouhodobě pracovala s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami. Zajímá se o rodinnou a individuální psychoterapii, o psychoterapii lidí s mentálním postižením, o způsoby fungování jedinců uvnitř rodinných a jiných systémů. S organizací proFem spolupracuje externě od roku 2015.