Jitka Poláková

Ředitelka
jitka.polakova[zavinac]profem.cz

V neziskovém sektoru působí od roku 1995. V letech 1995–1998 se angažovala v organizacích Hnutí občanské solidarity a tolerance, Zelený kruh a Nadaci Toleranci. V průběhu tohoto období se začala více zajímat o problematiku násilí na ženách a o ženská práva. V letech 1998–2000 pracovala v organizaci La Strada. Na počátku roku 2001 začala působit v proFem, o. p. s., kde více než devět let pracovala na pozici koordinátorky řady projektů. V roce 2009 současně pracovala ve sdružení Amélie (psychosociální pomoc onkologickým pacientům). Od května 2010 zastává pozici ředitelky v proFem. Je členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Zároveň je členkou expertní skupiny Observatory zaměřené na násilí na ženách pod Evropskou ženskou lobby. Stála u zrodu řady odborných studií v oblasti domácího násilí realizovaných proFem. Zasazuje se za podpis a ratifikaci Istanbulské úmluvy v ČR.