Lobbying

Oblasti lobbingu se věnujeme již od počátku fungování organizace a zaměřujeme se zejména prosazování změn v oblasti problematiky domácího násilí, rovných příležitostí žen a mužů a také v oblasti informování široké veřejnosti a společenské odpovědnosti. Zde najdete přehled stěžejních lobby akcí, které organizace proFem organizovala nebo se jich účastnila, a které se nám podařilo shromáždit. Jsou rozděleny do kategorií připomínkování zákonů, konference, tiskové konference a kulaté stoly, benefiční a kulturní aktivity, publikace, vzdělávání, workshopy a kurzy, akce k mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, další a proFem v koalicích.

Připomínkování zákonů

 • 1995 - První návrh na novelu trestního zákona vyšel ze strany zakládající skupiny AdvoCats for Women: dopis ministrovi spravedlnosti požadující rozšíření § 215 tr.z. Týrání osoby svěřené o “osoby blízké”. Dopis zůstal bez většího ohlasu.
 • Květen 1998 - Neziskové organizace Rosa a proFem podávají v tomto smyslu petici proti násilí na ženách, Senát ČR uspořádal jako odpověď veřejné slyšení k tomuto tématu s těžištěm na domácím násilí. Diskutuje se i o úpravě § 215 tr.z.
 • Prosinec 2000 - Rada vlády pro lidská práva dostává od Sekce pro rovné příležitosti žen a mužů z podnětu neziskových organizací proFem a ROSA návrh na novelu § 215 ve stejném znění (viz shora). Rada sama návrh zamítá dne 31. 10. 2001.
 • Únor 2002 - V Parlamentu ČR byl projednáván poslanecký návrh poslanců KDU-ČSL na obdobnou novelu § 215 tr.z. Prošel prvním čtením, ale neprošel pak jednáním v Ústavně-právním výboru. Pozměňovací návrh vypracovaný skupinou právniček “AdvoCats for Women”/proFem”, navrhující legislativní zakotvení pojmu domácího násilí do trestního práva (nový odstavec §89 tr.zák.), výborem neprošel také – s odůvodněním, že se na novelizaci trestního zákona pracuje a že tam "domácí násilí" bude zohledněno.
 • Od roku 2002 - Z podnětu a za účasti právniček AdvoCats for Women probíhají na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, katedře trestního práva, výběrové mezioborové semináře k problematice domácího násilí.
 • Zima 2002 – jaro 2003 - Pracovní skupinou pro trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti v rámci Rekodifikační komise MS byla navržena i skutková podstata nového trestného činu domácího násilí. Právnička AdvoCats for Women se na tomto návrhu aktivně podílela.
 • Červen 2003 - Návrh pracovní skupiny nebyl do konečné verze nového znění trestního zákona zapracován. Do paragrafovaného znění se dostává verze totožná s návrhem senátorky Seitlové – ten byl Senátem ČR schválen v dubnu 2003.
 • První čtení „senátorského návrhu“ Parlamentem ČR prochází a je předáno k dalšímu projednání do Ústavně-právního a Petičního výboru parlamentu. AdvoCats for Women připravuje pozměňovací návrh. Zveřejňují AdvoCats for Women vlastní stanovisko a píší ministrovi spravedlnosti, kde vyjadřují obavu z připravované a nedostatečné legislativní úpravy.
 • Leden 2003 – leden 2004 - Probíhají tzv. kulaté stoly k problematice domácího násilí v gesci Ministerstva vnitra. Trestně právní problematice byl věnován třetí kulatý stůl, jehož účastnice/-íci dospěly/-i k závěru blízkému návrhu AdvoCats for Women.
 • Říjen – listopad 2003 - Po projednání v Petičním a Ústavně-právním výboru byl ve třetím čtení „senátorský návrh“ přijat ve znění § 215a  tr.z. Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (nebo osoby blízké). Zákon vstupuje v platnost dnem 1. 6. 2004.Návrhy AdvoCats for Women se v něm promítly jen částečně.
 • Leden – září 2004 - Právnička projektu AdvoCats for Women spolupracuje v právní expertní skupině Aliance proti domácímu násilí.
 • Podzim 2004 - AdvoCats for Women ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy realizuje za podpory OSF projekt „Legal Clinic“. Cílem je seznamovat studující s konkrétními případy domácího násilí a možnostmi jeho řešení.
 • 2011 -  Připomínky k návrhu povinné střídavé péče - během 6 měsíců jsme elektronicky oslovily obě parlamentní komory. Konečné hlasování pak vedlo k zamítnutí navrhované novely.
 • 2012 - Připomínky k novele Zákona o rodině. Připomínky k Zákonu o obětech trestních činů - v říjnu a listopadu 2012 proběhly schůzky s poslanci/-kyněmi a s právníky/-ičkami Ministerstva spravedlnosti, kde probíhal lobbing pro prosazení peněžité pomoci i pro oběti domácího násilí (bohužel tato pomoc pro oběti domácího násilí nebyla schválena).

 

Konference, tiskové konference, kulaté stoly a workshopy

 • Září 1994 – konference „Feminismus a socialismus“, ve spolupráci s německou nadací Frauen-Anstiftung.
 • Duben 1996kulatý stůl s političkami a ženami z neziskové sféry, s filmovým záběrem Heleny Třeštíkové (videofilm) – „Ženy v ženské politice“
 • Říjen 1998 - „Česko-německé fórum žen“, mezinárodní seminář k tématu usmíření a česko-německé deklaraci v Berlíně. Podpora organizace, konference a spoluúčast. Víkendová konference v Berlíně.
 • Listopad 2001 - Probíhá odborná konference „Domácí násilí - staré problémy, nová řešení?“ v prostorách Parlamentu ČR, na kterou jsou přizváni jak zástupkyně/-ci státní, tak neziskové sféry z Vídně a z Berlína, ale i kolegyně ze Slovenska. Konference byla uspořádána ve spolupráci s nadací ROSA.
 • Leden 2007 - Akce „Právem proti domácímu násilí“ se uskutečňuje v hotelu Parkohotel. Cílem je diskutovat o problému aplikace práva pro oblast domácího násilí – hlavně dopady zúčastněných a pozitivní efekty.
 • Červenec 2008 - tisková konference, kterou pořádá proFem pod záštitou Mgr. A. Čurdové – stínové ministryně ČSSD pro ženu a rodinu v Poslanecké sněmovně. Zaměřena je na respektování dětských práv v ČR (zabývá se novelizací OSŘ a zákona o rodině, rozhodováním soudů, jimiž jsou porušována práva dětí).
 • Duben 2010 – mezinárodní konference „Ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet a jednotlivé domácnosti postižené násilím“. Snaha poukázat na finanční stránku problému domácího násilí, jako cesta k systematickému plánování v této oblasti.
 • Říjen 2012 - mezinárodní konference na téma "Kolik stojí domácí násilí? Aneb ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet" - prezentace výsledků první české studie z roku 2012 a zahraničních zkušeností.
 • Říjen 2012 - Tisková konference k příležitosti „Mezinárodního dne za vymýcení chudoby". V Týnské literární kavárně se schází odborníci a odbornice, kteří pracují v oblasti lidských práv a domácího násilí a diskutují nad tématem "Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí".
 • Květen 2013 - konference na téma „Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?". Konferenci pořádá 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková. Pracovnice proFem o.p.s. přednáší o výsledcích studií vytvořených organizací proFem o.p.s.

 

Benefiční a kulturní aktivity

 • Březen 1998 - zahájení kulturní a politickou akcí k 8. březnu, Mezinárodnímu dni žen, a výstavou ženského umění v prostorách ND Smíchov.
 • Říjen 1998 - Ženský klub český a dům „Ve Smečkách“: Kulturní akce pro získání a znovunabytí domu Ve Smečkách. Aktivní účast a spoluorganizace. Dvoudenní kulturní akce: celodenní seminář a veřejný meeting na náměstí Míru.
 • Prosinec 1998 - „4pod1“: zahájení druhé výstavy ženského umění v prostorách ND Smíchov. Za spolupráce všech čtyř organizací.
 • 2004 - kampaň „Hudbou proti domácímu násilí I.“, Aukce uměleckých děl – za podpory mladých a starších výtvarných umělkyň a umělců, aukci jejich děl a menších prací zaštítila a výrazně podpořila Aukční síň Dorotheum. Výnos přímé aukce a následných doprodejných elektronických aukcí šel opětovně do Fondu právní pomoci, dosáhl částky 55 500 Kč.
 • 2013 - kampaň „Hudbou proti domácímu násilí II“.

 

Publikace

 • Březen 1996 –Ulice-silnice-dálnice“. Streetwork, obchod se ženami, prevence HIV/AIDS a organizace pro prostitutky, česko-německá publikace vydaná ve spolupráci s o.s. Rozkoš bez rizika.
 • Květen 1996 – Kabelky plný prachů“. Průvodce fondy pro ženské projekty v neziskovém sektoru. Přepracované a aktualizované vydání v češtině a angličtině, kopírovaná, disketová a internetová verze (http://www.ecn/profem.cz).
 • Duben 1997 – „Managment ženských organizací ve střednéí a východní Evropě“ – příspěvky ruských, německých a českých ženských NNO.
 • 1997 - 2008 – pravidelné roční vydávání diáře Slavné ženy střední Evropy“ na základě stejnojmenné databáze.
 • Listopad 2002 - Právní minimum pro ženy-oběti domácího násilí v nákladu 4000 ks
 • Léto 2003 - AdvoCats for Women vydává brožurku „Vaše právo!“ ve druhém, stejně vysokém nákladu.
 • 2004 - JUDr. Jiřina Voňková, CSc., Mgr. Radka Macháčková a kol., vydávají již podruhé „ Domácí násilí – právní minimum pro lékaře“
 • Září 2004 - AdvoCats for Women představuje třetí vydání brožurky „Vaše právo!“
 • 2005 – „Mírotvorkyně“
 • 2005 - „Domácí násilí – Jak jednat s oběťmi a pachateli.“ Příručka pro Policii ČR a Městskou policii hl. m. Prahy, kolektiv autorů.
 • 2008 - proFem o.p.s. vydala již druhé aktualizované vydání knihy  „Domácí násilí v českém právu z pohledu žen.“, autorkami jsou J. Voňková, J. Huňková a kolektiv.
 • Září 2012 – AdvoCats for Women aktualizují již po sedmé brožuru Vaše právo“ (vyšlo celkem 23 000 ks).
 • Říjen 2012 - „Ekonomické dopady domácího násilí v České republice“, představení pilotní studie realizované organizací proFem.
 • Říjen 2012 - „Rizika chudoby u žen postižených domácím násilím a jejich dětí“, představení studie realizované organizací proFem ve spolupráci s organizacemi sdružené v Koordoně.

 

Vzdělávání a kurzy

 • Leden 1994 – „SOS horké linky pro ženy“
 • Květen 1994 – víkendové semináře s pražskou lesbickou organizací PROMLUV  na témata „Aidsprevence…..“ a  „Sexualita a….“
 • Říjen 1994listopad 1995 – víkendové semináře s německými trenérkami pro ženy z NNO „Oblast speciální sebeobrany pro ženy – Wen-Do“
 • Září – říjen 1994 a květen – červen 1995– pětisobotní seminářový seriál pro ženy  - „Na vlastní noze. Jak založit vlastní existenci“
 • Květen – červen a říjen – listopad 1995-  šestivečerní semináře „Úvod do počítačových programů pro ženy z NNO“
 • Květen 1995 – Víkendový seminář „Grafika i na počítačích pro ženy z NNO“
 • Listopad  a říjen 1995 – víkendové semináře s Active Learning Center z Glasgow – „Fundraising pro ženy z NNO“ a „Projektový managment pro ženy z NNO“
 • Březen 1996 – Základy prezentace a sebeprezentace pro ženy z NNO Zelený kruh – ve spolupráci s ICN Praha
 • Květen a červen 1996 –Počítače pro ženy z NNO“
 • Červen 1996 –Moderace, umění i pro ženy“
 • Říjen 1996 – „Rétorika, sebeuvědomění a sebeuplatnění pro ženy
 • Září 1996 – víkendový seminář ve spolupráci s lesbickou organizací PROMLUV „Lesbické matky“
 • Listopad až prosinec 1996 – workshopový cyklus „Paměť žen“k autentickému zachování ženského pohledu na právě prošlé doby metodou Oral history. Ve spolupráci s nadací Gender studies.
 • Prosinec 1996 – víkendový seminář ve spolupráci a pro pražskou skupinu Jantar – „Ženy s rakovinou prsu – možnosti a šance svépomoci“.
 • Březen 1997 –Profilace ženské NNO“ – ve spolupráci s Active learningcentre z Glasgow
 • Červen 1997 – přednáška Dr. Hanny Hacker „Zákaz a jeho překročení. Sapphó a nebo historické fragmenty lesbických žen“
 • Říjen 1998 – září 1999 - Realizace projektu AdvoCats for Woman – roční školení právniček k tématu porušování ženských lidských práv, také k tématu domácího násilí a obchodu se ženami. Projektu se zúčastňují 2 zahraniční ženské neziskové organizace (|Amnesty for woman z |Hamburku a Aliancia žien z Bratislavy. Proškoleno je 26 českých a slovenských právniček. Hlavní fáze ročního projektu (leden – říjen 1999) AdvoCats for Women, školení právniček k ženským právům, především k „Násilí v rodině“ a „Obchodu se ženami“. Realizovány byly tři pětidenní semináře a desetidenní pobytová stáž v SRN za účasti partnerských organizací Amnesty for Women z Hamburku a Aliancii žen z Bratislavy.
 • Únor, březen 1998 – „Oblast řízení a správy (managementu) ženských NNO a zvyšování kvalifikace žen z NNO“ (Internet pro ženy z NNO-sféry, Prezentace rakouské sítě Ost-West Frauennetzwerk z Vídně)
 • Červen 1998 – „Oblast řízení a správy (managementu) ženských NNO a zvyšování kvalifikace žen z NNO“ (Internet pro ženy z NNO-sféry, Prezentace rakouské sítě Ost-West Frauennetzwerk z Vídně);
 • Leden – květen 1999 - La Strada, průběžné přednášky k tématu Prevence obchodu se ženami pro rizikové cílové skupiny (středoškolačky, dětské domovy atd.), vícehodinové přednášky, 1-2x do měsíce; v rámci mezinárodního projektu Advocats for Women
 • Duben, květen 2000 – „Oblast řízení a správy (managementu) ženských NNO a zvyšování kvalifikace žen z NNO”, dvoudenní seminář „Jak být úspěšná při podávání žádostí“ pro ženské NNO”. Přednášková a diskuzní řada ke „Globalizaci a jejímu vlivu na ženy“.
 • 2002 - v rámci projektu AdvoCats for Women 12 právně-sociálních školení pro sociální pracovnice/-íky z celé republiky a vydal k tomu obsáhlá skripta.
 • 2003 – Deset celodenních školení sociálních pracovnic po celé ČR, ke kterým byla napsána skripta s názvem „Násilí v rodině a domácnosti z pohledu práva (domácí násilí)“.
 • 2004 - Pět celodenních školení sociálně-právního charakteru po celé ČR.
 • 2008 - Pět školení: v pražské městské části 3, v Karlových Varech, v Pardubicích, Prachaticích a Plzni. Proškoleno bylo 108 převážně sociálních pracovníků, ale i policistek/-ů a pracovnic/-ků místních neziskových organizací. V Prachaticích a v Plzni byli přizváni i vybraní studenti/-tky Vyšší odborné školy.
 • 2009 - školení na Městském úřadě v Chebu – proškoleno bylo 48 sociálních pracovnic, policistů a pracovníků místních „neziskovek“.
 • Duben 2011 až leden 2012 – cyklus 4 seminářů na téma „domácí násilí a jeho právní aspekty“ určených pro pracovnice a pracovníky věnujícím se této oblasti.
 • 17. 5. 2012 - Školení odborníků v Příbrami na téma "Migrantky a domácí násilí".
 • Říjen 2012 – červen 2013 – Preventivní workshopy pro studenty/-ky středních škol po celé České republice v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí", který realizuje proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a s Avon Cosmetics. Workshopů proběhlo celkem 8 a prošlo jimi 391 studentů/-ek v Brně, Českých Budějovicích, Mostě, Plzni, Liberci, Praze, Berouně.
 • Březen 2012 - prosinec 2013 - Probíhá série školení sociálních pracovnic a právniček z Gruzie,  v rámci projektu Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí.

 

Akce k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25. Listopadu)

 • 1995 – „Prevence obchodu se ženami“– večerní diskusní seminář
 • 1995„Domácí násilí a policie“ – seminář s holandským sociálním projektem u policie
 • 2003 - Zástupkyně proFem přijímá pozvánku Berlínského senátu na mezinárodně obsazenou konferenci věnované tématu domácí násilí na ženách a otázkám budoucí spolupráce v Evropě, kde přednáší úvodní referát a zúčastňuje se aktivně dalších diskuzí.
 • 2004 - Zástupkyně proFem o.p.s. opětovně přijímá pozvánku nadace Friedricha Eberta z Erfurtu a Univerzity z Erfurtu na konferenci věnovanou tématu domácí násilí jako násilí na ženách.
 • 2009 - proFem vydává tiskové prohlášení a vyzvala v něm vládu ČR, aby vyslechla neziskové organizace a nechala vypracovat odbornou analýzu ekonomických dopadů domácího násilí.
 • 2010 - proFem vydává veřejnou výzvu, která je rozeslána politikům a političkám, také do médií.
 • 2012 - Veřejná výzva směřovaná k členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili o podepsání, ratifikování a provedení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí Českou republikou. Tato Úmluva byla otevřena k podpisu v Istanbulu v červnu 2011. K dnešnímu dni Úmluvu podepsalo 25 států Rady Evropy.

 

Další

 • Leden 1995 – zřízení mezinárodní aktivní složky: Projekt La Strada, v rámci projektu věnujícímu se prevenci obchodu s ženami, ve spolupráce s holandskou nadací Stichting tegen Vrouwenhandel z Utrechtu a s polskými ženskými organizacemi Polskie stowarzcyceniefeministicne a YWCA z Varšavy.
 • Prosinec 1996 – Autonomní a komunální projekty proti násilí na ženách – pětidenní studijní a informační pobyt v Hamburku, za podpory nadace NROS v rámci „Toulavého autobusu“.
 • 1998 – Zahájení projektu AdvoCats for Women – bezplatné právní poradenství a pomoc pro oběti domácího násilí

ProFem v koalicích

 Koordinační kruh prevence násilí na ženách k násilí na ženách v české společnosti

 • Vznik v létě 1995 – Na vzniku se podílely organizace nadace Rosa, Bílý kruh bezpečí o.s., Élektra o.s., nadace Gender studies a nadace proFem.
 • Duben 1996 – „Azylový dům s utajenou adresou pro oběti domácího násilí“  -  víkendový pracovní seminář
 • Listopad 1996 – „Domácí násilí – věc nikoliv soukromá“ – odborná konference, následné vydání sborníku s příspěvky nadace Rosa.
 • Listopad 1996 –vydání minibrožurky „Incest. Sexuální násilí.“
 • Listopad 1996 – vydání minibrožurky „Domácí násilí“.
 • Říjen a listopad 1997 – podpisová a mediální akce – „Prohlášení Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách k násilí na ženách v české společnosti“
 • Prosinec 1997 – celodenní prezentace „Informace pro senátorky a senátory k problému násilí na ženách (nejen) v České republice“
 • 1996 -1998 - pravidelná pracovní setkání v prostorách Ministerstva Vnitra, cca. 1x měsíčně.
 • Květen 1998 - Petice Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách k násilí na ženách v české společnosti, adresovaná Senátu Parlamentu ČR.
 • Říjen 1998 - Veřejné slyšení k petici Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách k násilí na ženách v české společnosti v Senátu Parlamentu ČR.
 • Listopad 1998 - Koordinační kruh prevence násilí na ženách, rozšířené setkání o další pražské a mimopražské organizace.
 • Březen 1999 - Spolupráce v rámci Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách - Diskuse „Jsou ženská práva v ČR lidská práva?“ a následná kulturní akce „Woman strikes Back“ v pražském klubu ROXY.
 • Listopad 1999 - Výzva proti násilí na ženách představitelům vlády a Parlamentu ČR, která poukazovala na neplnění termínů „Postupů a priorit vlády při plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen“.

 

La Strada

 • Březen 1996 – Týdenní školení 20ti českých a slovenských sociálních pracovnic a zástupkyň státní a komunální sféry v Amsterdamu a Utrechtu.
 • Září 1996 – „Ženská práva i pro oběti domácího násilí v nucené prostituci a v rodině“ – víkendový seminář
 • Září 1996 – seminář – prezentace výsledků roční práce projektu La Strada.
 • Leden, duben a červen 1996 – „Women as Pathfinders on the Informationshighway“ – pracovní setkání zástupkyň ženských organizací z Ruska, Německa, ČR a Slovinska.
 • Červen 1996 – spolupráce na týdenním tréninku pro ženská práva v kontextu obchodování se ženami v Bankoku, uspořádané asijskou ženskou organizací Global Aliance Against ;tradic in Woman.
 • Prosinec 1996 – Zpráva o projektu La Strada“
 • Červenec 1997 – „Práce streetworkerek a obchod se ženami“ – denní seminář pro sociální pracovnice pracující v terénu.
 • Listopad 1997 – „Spolupráce při prevenci obchodu se ženami na mezinárodní úrovni“ – česko-polská pracovní konference pro zástupkyně a zástupce z NNO a státní sféry.
 • 1996-1997 – „La Strada, prevence obchodu se ženami ve střední a východní Evropě, síť mezi Polskem, Českou republikou, Ukrajinou a Holandskem“ – víkendové pracovní semináře

 

KOORDONA

Je koalice organizací proti domácímu násilí. Koordona, která má 16 členských organizací, také v roce 2005 - 2006 spolupracovala se státními institucemi v konstruktivním slova smyslu, když byla členkou Mezirezortní komise proti domácímu násilí při Ministerstvu vnitra, zřízené úkolem z „Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů“, podílela se však v minulosti i na kritických “Stínových zprávách” ženských neziskových organizací v bodě násilí na ženách. proFem je od počátku aktivní členskou organizací této sítě.

 • Květen 2007 – Konference „Postavení dětí v problematice domácího násilí“ ve spolupráci s A. Čurdovou.
 • Listopad 2008 tiskové prohlášení, ve kterém chtěla upozornit zejména na problematiku tzv. pronásledování (stalkingu). Na základě vydaného tiskového prohlášení proběhly dva rozhovory v rozhlasových médiích, kde za Koordonu vystupovala rovněž právnička týmu AdvoCats for Woman.
 • Listopad 2012 - Koordona pořádá konferenci k problematice domácího násilí, která nese název „A co přijde poté, když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí..“„Tři instrumenty v rukou násilníků – koho chrání stát?“ ProFem je spolupořadatelkou této akce s poslankyní Čurdovou, která je koordinátorkou kampaně Rady Evropy pro ČR.

 

Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

 

 • Duben 2002 - Vznik meziresortní skupiny pod vedením Ministerstva vnitra České republiky, do níž byli nominováni zástupci/kyně Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, Policie ČR a nevládních organizací Rosa, ProFem a Bílý kruh bezpečí. Vzhledem k absenci systémového přístupu k řešení otázky násilí na ženách v České republice,  pracovní tým jako první etapu postupu proti  násilí na ženách  zpracoval.
 • 2003 - Realizace interdisciplinárního projektu,  zaměřený na mezioborovou spolupráci při prevenci, odhalování a stíhání případů domácího násilí a na pomoc jeho obětem. Jako instrument, osvědčený v některých zemích Evropské unie při systémovém řešení tohoto komplikovaného společenského problému, byla k realizaci projektu využita panelová odborná diskuse u šesti kulatých stolů, vždy na předem stanovený tematický okruh. "Modelový mezioborový projekt k vytvoření právního rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, sociální, a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí" se stal prvním krokem ke zpracování koncepce a zavedení systému koordinované mezioborové spolupráce směřující k  eliminaci násilí na ženách v České republice.

 

WAVE

Network ofWomen's Organisations Working to Combat Violence Against Women and Children má s proFem dlouholeté produktivní kontakty, je členskou organizací a pravidelné informace z Vídně předává na webových stránkách zainteresované veřejnosti v ČR. S jednotlivými členskými organizacemi došlo i k aktivní spolupráci v rámci mezinárodních projektů jako např. Právem proti domácímu násilí, zástupkyně proFem se zúčastnila díky finanční podpoře Slovak-Czech-Womens-Fund i dvoudenní konference „Stop domestic violence againstwomen – 10 Jahre österreichische Gewaltschutzgesetze im internationalen Kontext“ (Stop domácímu násilí - 10 rakouských zákonů ochrany před (domácím) násilím v mezinárodním kontextu).

 

 

Evropská ženská lobby (EWL)

Observatory proti násilí na ženách

http://www.womenlobby.org/about-us/ewl-observatory-on-violence/?lang=en

je největší zastřešující organizace ženských sdružení v Evropské unii, která aktivně prosazuje práva žen a rovnost mezi ženami a muži. Členství v EWL se vztahuje na organizace ve všech 27 členských státech EU a třech kandidátských zemích, jakož i na 20 celoevropských organizací, což představuje celkem více než 2500 sdružení. (www.womenslobby.org).