Materiály z mezinárodní konference

Zde naleznete materiály prezentované na mezinárodní konferenci "Kolik stojí domácí násilí", která se konala 3. 10. 2012 v prostorách Senátu ČR

 

Koordona tisková prohlášení

proFem o.p.s. je členskou organizací Koalice organizací proti domácímu násilí. Zde naleznete společná prohlášení organizací zapojených v Koordoně.

Prohlášení k 25. listpadu - dni proti domácímu násilí

Stanovisko k zavedení střídavé péče

 

Zpravodaj : Vaše právo

Zde naleznete naše pravidelně vycházející zpravodaje, kde najdete mnoho zajímavých informací, ať už o problematice domácího a sexuálního násilí, nebo o novinkách, které se udály v naší organizaci.

Zpravodaj č. I

Zpravodaj č.II

Zpravodaj č.III

Zpravodaj č. IV

Zpravodaj č.V

Rizika chudoby žen postižených DN a jejich dětí

Zde naleznete jedinečnou studii věnovanou identifikaci rizik, která hrozí ženám postiženým domácím násilí a jejich dětem, pokud se rozhodnou ukončit násilný vztah.

Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí.pdf