Kyberšikana

Naďa Gubová

Kyberšikanou je míněno zneužití informačních a komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy, ublížit mu nebo ho ponížit. Je to tedy jedna z forem šikany. Problémem však je, že děti a teenageři za těmito projevy šikanu na první pohled vůbec nemusí vnímat.

Kyberšikana je rozdílná od klasické fyzické šikany tím, že je anonymní – agresor se tak bojí méně trestu a vůbec toho, že ho někdo přistihne; agresor nemusí být fyzicky v převaze, šikana je provozována neomezeně, dlouhodobě a kdykoli během dne nebo noci, může jí být postiženo mnohem více lidí (je provozována globálně); kybešikana není většinou vidět  - oběť nemá modřiny, nemá zničené oblečení a osobní věci. Útok přes mobilní telefon a internet nemusí být vždy záměrný, ale může velmi ublížit, aniž by o tom pachatel vůbec věděl.

Nástroji kyberšikany jsou: mobilní telefon, email, chat, webkamera, sociální sítě, webové stránky na sdílení videí.

 

Příklad:

Student olomoucké střední školy vytvořil na sociální síti Facebook stránku, ve které on i ostatní  spolužáci ponižovali a uráželi neoblíbenou spolužačku. Nakonec dívce začali také vyhrožovat fyzickým ublížením a smrtí. V diskuzi např. řešili, jakým způsobem by se mohli zbavit jejího  mrtvého těla, aby nemohla být identifikována (navrhovali, že by se mělo její tělo spálit, zuby rozřezat atd.)

 

Použitý zdroj:
BRADÁČOVÁ, P., Děti a ne/bezpečí sociálních sítí, Brno 2012